DigitálníTelevize.cz DigitálnaTelevízia.sk Energoportál.cz InteligentníDomácnost.cz TV program
Satelitní komplety     |     Televízie najlepšie ceny
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Dnešek je světovým dnem televize. Jaká je její historie?
Redakce, 21. listopadu 2016

Pondělí 21. listopadu se už po dvacáté stane Světovým dnem televize. Česká televize připomene v tento den cestu, kterou televize jakožto médium ušla od svého vzniku k 610 milionům diváků, kteří ji dnes v Evropě sledují.

V roce 1996 vyhlásily Spojené národy Světový den televize. Chtěly tak upozornit na rostoucí význam tohoto média v oblasti informování společnosti o zásadních otázkách, jako je bezpečnost, ekonomika či sociální témata. „Každý týden sleduje televizi osmdesát devět procent všech Evropanů. I přes to, kolik možností dnes diváci a uživatelé internetu mají, zůstává televize zcela dominantním médiem,“ říká generální ředitelka Evropské vysílatelské unie Ingrid Deltenre.

Přestože se společnost i její technologické možnosti v poslední dekádě rychle mění, televize je stále nejsilnějším médiem. Například v Evropě ji lidé sledují v průměru tři a půl hodiny denně, přičemž mají jen na kontinentu k dispozici téměř pět a půl tisíce kanálů. Je to ohromující číslo. Samozřejmě mezi jednotlivými vysílateli existují obrovské rozdíly. Jen veřejnoprávní televize mají nicméně průměrný týdenní zásah okolo šedesáti procent, Česká televize dokonce téměř osmdesát procent, což svědčí o jejich relevanci,“ říká generální ředitel České televize Petr Dvořák a dodává: „Česká televize podle mnohých parametrů, jako je rozpočet nebo počet zaměstnanců, patří spíše k menším veřejnoprávním stanicím. V leckteré oblasti jsme ale ‚premianty‛. Pokud bychom se podívali například na sledovanost, pak ČT24, ČT sport i ČT :D budou na první nebo druhé příčce všech evropských stanic, podobně v oblasti počtu premiér, výroby, původní tvorby se České televizi v evropském srovnání daří nadprůměrně.“

Od skrytého mikrofonu ke skryté kameře

Na začátku bylo rádio. První elektronické masové médium, které už v polovině třicátých let denně oslovovalo po celém světě stovky milionů posluchačů. Než přenechalo pozici „jedničky“ televizi, uplynuly někde dvě, jinde tři dekády. Dodnes je však vliv rádia na televizní programovou nabídku patrný. Jenže o tom většinou ani nevíme.

Třeba tak typicky televizní žánr, jakým je seriál – když ještě o možnostech televizi uvažovalo jen pár odborníků, nabízely rozhlasové stanice v USA i jinde krimi, dramata všedního dne, soap opery pro hospodyňky i sitkomy pro celou rodinu. V rádiu vznikl dokonce poprvé také zábavný pořad, který bychom dnes s tímto médiem spojovali jen stěží – skrytý mikrofon, tedy předchůdce skryté kamery.

Rádio vysílalo i relace, v nichž vystupovali více či méně nadaní amatérští zpěváci, první talentové show, nabízelo soutěžní kvízové pořady, velké dramatizace klasické literatury či původní inscenace, z nichž například Válka světů Orsona Wellse z roku 1938 díky své sugestivnosti vstoupila do dějin jako rozhlasová hra, která vyvolala u řady posluchačů skutečnou paniku.

Televizní pravěk a Mr. Television

Pohled do televizního pravěku je například u nás komplikovaný především proto, že velké množství prvních pořadů už nikdo nikdy neuvidí – vysílalo se převážně živě a záznam neexistoval. Co se nenatočilo na film, to není.

V dalších zemích, především v USA, ale máme k dispozici i množství pořadů z počátků existence televize jako masového média – tedy z druhé poloviny čtyřicátých let. Když je srovnáme s tím, co se později vysílalo jinde, bez ohledu na to, zda šlo o země tzv. sovětského bloku nebo svobodný svět, zjistíme, že se televize dokázala všude prosadit pomocí velmi podobné nabídky.

V roce 1946 žilo ve Spojených státech asi 150 milionů obyvatel. Většina z nich poslouchala rozhlas. Ve stejném roce začalo pravidelné televizní vysílání. K výraznému posílení zájmu o nové médium přispěla Světová série – finále baseballové ligy v roce 1947 mezi New York Yankees a Brooklyn Dodgers a řada nových, zejména zábavných pořadů s hvězdami showbyznysu.

Počátkem roku 1948 byl televizní přijímač ve dvou procentech amerických domácností. Počet se ale rychle zvyšoval poté, co přišly zábavné pořady jako Texaco Star Theatre, později přejmenovaný na The Milton Berle Show, kvůli kterému se lidé vydávali k sousedům a známým, kteří vlastnili televizní přijímač, a v den vysílání se vyprazdňovala divadla i restaurace. Komik Milton Berle dostal i za svůj příspěvek k rozvoji média titul Mr. Television.

Druhým novým zábavným pořadem byla varietní show Toast of The Town s moderátorem Edem Sullivanem (tehdejší rozpočet byl neuvěřitelných 1 375 dolarů), třetím pak Colgate Comedy Hour. Tyto pořady měly formu, které se říká variety (český ekvivalent by mohl být estráda).

Šlo o rychlý sled vystoupení různého typu – od kouzelníka přes skeče až po taneční a hudební čísla, prezentovaná jedním či několika stálými hosty. Výhoda variety byla, a je, že šlo o vizuálně velmi pestrou podívanou, kde žádné číslo nebylo příliš dlouhé, takže divák se nemohl začít nudit.

Od přenosového vozu k soutěžím o pečenou husu

Televizní vysílání se v Československu spustilo v roce 1953. V roce 1955 měla televize v patnáctimilionové zemi 30 tisíc koncesionářů. Pomalý nárůst jejich počtu, ale i izolovanost od trhů, kde se televize rychle rozvíjela, vedly k úvahám, že televize může být spíše než individuálně konzumovaným médiem kolektivní zábavou. To ovšem zcela vyvrátil vývoj poté, co se divákům dostalo atraktivní nabídky.

První přenosové vozy

K pestrosti programu od počátku roku 1955 výrazně přispěla možnost přímých přenosů i z míst mimo studio – díky přenosovému vozu. To najednou zavedlo diváky na stadiony, do jevišť divadel, na velké společenské události. Hlavně díky sportovní nabídce (prvním přímým přenosem mimo studio byl hokejový zápas sehraný v Praze na Štvanici) začal zájem o televizi rychle růst – jestliže v roce 1954 byl problém s odbytem televizorů, o rok později se na ně už stály fronty.

Druhým faktorem byla zábava. Zájem o pořady, které připomínaly svou strukturou a tempem americké variety show. Týdeník Československý rozhlas a televize v čísle 39 z roku 1955 informoval diváky o tom, co jim televize v nejbližších měsících nabídne:

„Dvakrát týdně uvidíte činohru, operu nebo operetu, a to přímým přenosem buď z pražských divadel, nebo ze studia. Dva večery budou věnovány významným filmovým premiérám nebo nejlepším reprízám. Jeden večer přinese veselý program milovníkům humoru a satiry a jeden pamatuje na ty, kteří nechtějí jen zábavu, ale i poučení… V podzimním období přinese naše Televisní studio Praha i několik nových programových typů. Připravujeme estrádu za spoluúčasti obecenstva, kterou bude vysílání pod názvem Hádej, hádej, hadači.“

Posledně zmíněný pořad byl zřejmě nejúspěšnější zábavnou relací padesátých let a je škoda, že se z něj zachovaly jen vzpomínky a nejrůznější historky. Například ta, jak se musely změnit ceny pro soutěžící, neboť na ÚV KSČ docházely stížnosti, že na to, co dostane někdo za deset minut před kamerou, musí poctivý dělník pracovat řadu hodin (například pečenou husu). Jedna epizoda tohoto pořadu, která je v archivu ČT, pochází z návratu „Hadače“ na obrazovky v druhé polovině šedesátých let.

Čertík Bertík

Jistě bychom mohli pokračovat i pohledem do dalších zemí a zjišťovat, jak ve Francii pomohly televizi první přenosy z Tour de France (1948) a v Británii například z veslařského soupeření mezi družstvy univerzit v Cabridge a Oxfordu (poprvé v televizi v roce 1938) či velké variety programy z různých londýnských scén.

Cesta k dospělé televizi

První léta televize téměř v každé zemi lze označit za nejzábavnější etapu v jejím vývoji. Alespoň to tvrdí lidé, kteří byli od začátku při tom. Byla to léta experimentů, žádný nápad nebyl dostatečně šílený, aby se někdo nepokusil jej realizovat, a diváci byli vděčni za každou „novotu“, nápad, který byl originální.

Když dostal komik a moderátor Ernie Kovacz v roce 1950 od NBC k dispozici ranní vysílání s minimálním rozpočtem a bez jakýchkoli požadavků, neboť manažeři se domnívali, že se stejně po probuzení nikdo na televizi dívat nebude, mohl si klidně vymyslet, že s ním pořad moderuje Howard, nejsilnější mravenec na světě, a třeba pozvat do studia ošetřovatele ze zoo s živým lvem.

V jedné televizní soutěži hádali prominenti povolání paní, která se živila ječením ve filmových hororech, nebo majitelky nudistického kempu. V jiné měly manželské páry 50 vteřin, aby házením krabic zastavily autíčka na klíček.

Čím ovšem byla pozice televize silnější, tím onoho riskování s novinkami ubývalo. Začala se měřit sledovanost a s podílem na trhu, cílovými skupinami a požadavky zadavatelů pomalu končila legrace. I tam, kde komerční televizi neměli, se s tím, jak sílila její pozice, vytrácely z programové nabídky experimenty, které nahradil seriózní, plánovaný přístup k sestavování programové nabídky. Z novinky, která lákala tvůrce i diváky, protože v ní téměř všechno bylo možné, se stala dospělá televize.

Autorem textu o historii televizního vysílání je analytik České televize Milan Kruml.

První republika podruhé. Česká televize natáčí pokračování oblíbeného seriálu.
Redakce, 21. listopadu 2016

Aféry, svár dvou zarputilých bratrů s temnou minulostí i kriminální zápletky. To vše diváci uvidí v pokračování oblíbeného seriálu, které v těchto dnech Česká televize začala natáčet. V hlavních rolích druhé řady První republiky se opět objeví Jiří Vyorálek, Markéta Plánková a Ján Koleník, režie se i tentokrát ujal Biser Arichtev.

Píše se podzim roku 1928 a Jaroslav Valenta se vrací domů z vězení. V rodinné firmě o něj ale nikdo nestojí, spíše by rádi, aby odešel na venkov hospodařit s otcem Aloisem. Bratr Vladimír v této době vede povoznictví, kde těží především z legionářské minulosti a kontaktů získaných za války ve Francii. Jaroslav ale není typ, co by se jen tak snadno vzdával. Je odhodlaný získat zpátky osobní pověst, respekt ve společnosti i úspěch v obchodu. Nadto naváže intimní vztah s guvernantkou Marií, jejíž minulost ho ale může opět srazit k zemi. 

„Za těch osm let měl Jaroslav spoustu času přemýšlet a pracovat na sobě. Nyní se chce vrátit zpět do dění, snaží se být prospěšný firmě. Myslím, že mu vězení v lecčem pomohlo, ačkoli se stal temnějším,“ popisuje Jaroslava jeho představitel Jiří Vyorálek a dodává: „Na druhou stranu tam ale potkal nové kamarády, kteří mu sice místy hodně komplikují život, ale zároveň jiné nemá. Samozřejmě zůstává ústřední konflikt mezi bratry - šlo o holku, a takové věci se nezapomínají.“ „Oba bratři soupeří o místo v rodině i ve firmě. Tentokrát se více odhaluje Vladimírova minulost a válečné události. Vrátí se také jeho kamarád Klouda, se kterým sdílí velké tajemství,“ doplňuje Ján Koleník, který v seriálu hraje Vladimíra Valentu.

Mezi oběma syny stojí jejich otec a hlava rodiny Alois Valenta. „Chápu ho jako zakořeněného člověka, který se zapustil v minulém věku, za doby Rakouska – Uherska. Mám pocit, že se mu ani do první republiky moc vstupovat nechtělo. A to je, myslím, v druhé řadě daleko více patrné,“ říká o své postavě Jan Vlasák

„Alois žije spíše minulostí, než přítomností. Sice zůstává pomyslnou hlavou rodiny, ale odstěhoval se na svůj statek, v podstatě do ústraní, na výminek, kde žije spíše poklidným životem – pořádá hony nebo vozí vnučky v kočáru,“ uzavírá.

Dobovému seriálu odpovídá i výběr lokací. Natáčelo se mj. v lomu v Koněprusích, exteriéry i interiéry například na zámku ve Zruči nad Sázavou. Tvůrci se dále podívají na zámek do Veltrus, do Jevan nebo na pražskou Invalidovnu. Režie se opět chopil Biser Arichtev, který uvádí: „Pro mě je První republika unikátní projekt. Točíme romantický seriál, který přináší rodinnou zábavu v tom pravém slova smyslu. Baví mě na něm zejména jeho lehkost, magický charakter a celková stylizovanost. V ději se posouváme o téměř deset let v čase, rodina řeší další existenční problémy, děti odrostly, opět máme komplikovanou romanci i detektivní zápletku.

Autor projektu a producent seriálu Filip Bobiňski jej doplňuje: „Díky časovému posunu náš příběh nestagnuje, jde stále dopředu, mění se okolnosti, ve kterých se naše postavy nacházejí a doprovází nás atraktivní doba našeho příběhu. První republika je dobový seriál, se všemi událostmi, atraktivní architekturou a módou, ale především se jedná o náš příběh. Životní osudy našich postav v minulosti jsou často podobné těm současným, jen jsou ztvárněné v dobových kulisách. Myslím, že i proto mohou být divákům velice blízké, protože ti mohou vidět své problémy s odstupem času.“

Pro pokračování seriálu První republika tvůrci počítají s třinácti díly. „Druhou sérii se snažíme postavit více na filmovém vyprávění, což u tohoto typu seriálu není příliš obvyklé. Ubyde dialogů, a naopak se objeví více akčních scén, což samozřejmě klade velké nároky na režiséra,“ slibuje vedoucí projektu David Musil a dodává: „Stále jde o dobový, kostýmní seriál, v podstatě o lovestory, ale snažíme se ji vyprávět současným, moderním jazykem. Opět se objevuje významná kriminální linka, ale je jich více a proplétají se. I nadále jde o soupeření bratrů Vladimíra a Jaroslava. Oproti minulé sérii, která byla zaměřena na Kláru a Vladimíra, se tentokrát více věnujeme Jaroslavovi a jeho dvěma dcerám - Elišce a Ireně.“

Skupina Nova oslaví vánoční svátky tradičními pohádkami i oblíbenými filmy
Jan Burda, 18. listopadu 2016

Skupina Nova nabídne svým divákům během vánočních svátků jak oblíbené filmové i animované pohádky, tak české a zahraniční filmy. Na hlavním kanále TV Nova se Štědrý večer ponese v duchu pohádkové i romantické klasiky – jako každý rok, bude připravena Princezna se zlatou hvězdou a dospělé diváky rozněžní romantický filmy Pretty Woman.

Diváci by si podle TV Nova neměli nechat ujít ani českou pohádku Tři bratři v režii Jana Svěráka v hlavních rolích s Tomášem Klusem, Vojtou Dykem a Zdeňkem Piškulou. Tu uvede TV Nova v pondělí 26. prosince večer. 

Dalšími slibovanými pohádkami, které patří mezi klenoty českého filmového nebe budou například S čerty nejsou žerty, Princezna se zlatou hvězdou, Obušku, z pytle ven, Mrazík nebo O statečném kováři a O zatoulané princezně.

Diváci se mohou těšit i na novější snímky, které se svým kvalitním zpracováním a poutavým příběhem zapsaly do povědomí nejenom dětských diváků. Patří sem české pohádky Tři bratři, Čertova nevěsta nebo Z pekla štěstí 1 a 2. Děti i dospělé jistě také potěší animované pohádky Ledové království a celá série Shreka.

 Z české klasiky se pak jedná například o komedie Vesničko má středisková a Slavnosti sněženek. Srdce milovníků romantiky zahřejí stále oblíbené filmy jako Pretty Woman nebo Seznamte se, Joe Black. Pro každého, kdo si vánoční svátky, zejména večery, chce užít u televizních obrazovek s akčními filmy plnými napětí, televize Nova nabídne filmy Smrtonosná past 4 (závěr série), Specialista, Protiúder, Odstřelovač nebo Česká spojka.

Vánoce na tematických stanicích skupiny Nova

Během vánočních svátků nezůstanou pozadu ani tematické stanice skupiny Nova. Zejména Nova Cinema svým atraktivním programem a filmovou nadílkou potěší nejenom děti, ale i dospělé. Pravou, i když trochu netradiční vánoční atmosféru navodí přímo na Štědrý večer animovaný film Ukradené Vánoce Tima Burtona, naopak odlehčenou atmosféru nabídne snímek Vánoční skřítek.

Pro dospělé diváky, kteří uvítají spíše akční a napínavé příběhy, si Nova Cinema připravila filmy Tajemná řeka a Město nemrtvých nebo akční komedii Dostaňte agenta Smarta. Romantických momentů se dočkají diváci u amerického dramatu s prvky fantasy Podivuhodný případ Benjamina Buttona s Bradem Pittem v hlavní roli.

Speciální vánoční program si užijí sportovní fanoušci, kteří si 25. prosince na NOVA Sport 2 budou moci vychutnat mimořádný den s NBA, kdy jim prémiová sportovní stanice přinese hned tři navazující zápasy: od 18:00 New York Knicks – Boston Celtics, od 20:30 uvidí souboj loňskách finalistů Clevelandu Cavaliers a Golden State Warriors a na závěr od 23:00 utkání mezi San Antoniem Spurs a Chicagem Bulls. Nebudou to ale jen basketbalisté, kdo bude svým výkonem těšit sportovní diváky u televizních obrazovek. Vrchol sezóny totiž čeká i šipkařskou elitu. Té 15. prosince začíná Mistrovství světa, které trvá až do 2. ledna.

Ostatní tematické stanice mají stálé programové schéma a svým divákům nabídnou to, na co jsou zvyklí a co mají rádi. SMÍCHOV i na vánoční svátky odvysílá oblíbené seriály Přátelé, Kutil Tim, Sex ve městě a vánoční díl Tele Tele. Děti se mohou těšit na programový blok Smíškové, ve kterém na ně čekají snímky Kung Fu Panda: Legendy o mazáctví, Scooby a Scrappy Doo a vánoční díl Spongebob v kalhotách. FANDA ani na Vánoce neupustí od svého programu pro drsné chlapy a nabídne seriály Walker Texas Ranger, Kriminálka Miami, Mistři aukcí nebo Pod kupolí. TELKA také zůstane věrná svému obsahu a uvede bohatý program ze zlatého fondu zábavy archivu televize Nova. Diváci se mohou těšit na koncert Bílé Vánoce Lucie Bílé, zábavnou talk show Díky za fíky s Halinou Pawlowskou, Deníček Ivety Bartošové a spoustu dalších pořadů.

Duši neprodám. Film o ženách, které rodí cizí děti.
Redakce, 16. listopadu 2016

Lze porodit dítě, odevzdat ho někomu cizímu a kráčet dál životem, jako by se nic nestalo? Co když se takové dítě „nepovede“ anebo si to pár s rodičovstvím rozmyslí? Bezdětné páry a ženy, které si potřebují přilepšit, našly způsob, jak si vzájemně vypomoci.

Bez právního rámce, na hraně zákona. Podle úsloví „co není zakázáno, je dovoleno“ se u nás rodí čím dál víc dětí náhradním maminkám. První český dokument o nich, Duši neprodám, uvidí diváci ČT2 v úterý 22. listopadu ve 20.55 hod.

„Zajímají mě témata, kterým nerozumím. U náhradních matek jsem nechápala, jak lze porodit dítě a odevzdat ho někomu téměř cizímu. Zajímaly mě motivace a prožitky žen, které se k takovému činu rozhodnou. Stokrát si přeci mohu říkat, že dítě není moje, lze ale oklamat přírodu?“ vysvětluje režisérka Eva Tomanová a dodává: „Ve chvíli, kdy jsem potkala náhradní maminku, která přivedla dítě do nefunkční rodiny, následně svedla bitvu nejdříve sama se sebou a svým svědomím, a pak i právní bitvu s biologickým otcem dítěte, dělala jsem film v podstatě pro ni. Ona je pro mě hrdinka a nejen filmová.“

Dokumentární film Duši neprodám představí příběhy tří žen, jejich vlastních dětí, partnerů i objednavatelů. Bezdětné páry objednávají a platí rození dětí u náhradních matek, které slouží jako jakýsi inkubátor pro jejich genetický materiál. Jenže to není tak jednoduché: studentka Nikola svede právní bitvu a dítě si nechá. Renata porodí dítě, kterému je diagnostikován Downův syndrom. Taková událost zamává nejen objednavateli, ale i jí samotnou a její rodinou. Jedině Monika je bezproblémově vzornou náhradní rodičkou.

Když mě oslovila paní režisérka, byla jsem jednoznačně pro. O náhradním mateřství by se mělo mluvit a mělo by se vědět, že na tom nic špatného není. Naopak si myslím, že pomáháme vytvářet šťastné rodiny. Věřím, že veřejnou diskuzí lidé začnou na tuto problematiku nahlížet pozitivně,“ říká devětadvacetiletá Monika, která za dva měsíce odevzdá biologickým rodičům už třetí takto odnošené dítě.

V den televizní premiéry, tedy 22. listopadu, proběhne speciální veřejná projekce snímku s následnou debatou. Akce pořádaná ve spolupráci s distribuční společností ARTCAM v kině Béla (Rytířská 25, Praha) se kromě tvůrců a hlavních protagonistek zúčastní i experti na problematiku náhradního mateřství z oblasti práva a psychologie. Další projekce filmu jsou naplánovány v rámci festivalu Jeden svět či projektu Kinolab (DOX).

freeSAT rozširuje svoju ponuku na Slovensku o 11 nových kanálov v maďarčine
Redakce, 16. listopadu 2016

Zákazníci freeSAT sa už od 1. decembra môžu tešiť na množstvo novej televíznej zábavy. Ponuka operátora sa začiatkom decembra rozšíri o 8 nových kanálov a v januári pribudnú ďalšie tri.

Od komédií cez kuchárske šou až po telenovely, freeSAT ponúkne svojim zákazníkom rozšírené možnosti televíznej zábavy. Zoznam sa v dvoch fázach zväčší o jedenásť nových kanálov v maďarskom jazyku, pričom prvé z nich budú k dispozícii už 1. decembra.

Diváci s predplateným balíkom freeSAT medium HD si budú môcť vychutnať kanály skupiny TV2. Patrí k nim rovnomenná TV2, známa maďarská komerčná televízia so širokou ponukou programov. Na jej obrazovke majú miesto mnohé šou vlastnej výroby ako aj uznávané zahraničné seriály.

Vzrušujúce filmy a pestré seriály zasa patria do programovej ponuky kanála Super TV2.

Milovníkom filmov ulahodí pridanie filmového kanálu Mozi+ a decembrové rozšírenie balíka freeSAT medium HD zavŕši kanál Prime 1.

Predplatitelia balíka freeSAT plus HD od decembra budú môcť sledovať kanály Spíler, Humor+, Chili a Kiwi.

Spíler je známy kanál pre mužov, ktorý ponúka napríklad športovým fanúšikom zápasy Premier League a NHL.

Ako už naznačuje názov, Humor+ prináša na obrazovky trochu zábavy.

Chili TV je pre tých, čo si radi vychutnajú dobré jedlo a tých, ktorí radi hľadajú inšpiráciu na recepty v televízii.

Obľúbené rozprávky zase majú svoje miesto na kanáli Kiwi.

Druhá skupina programov pribudne už 16. januára. Zákazníkom balíka freeSAT plus HD sa rozšíria možnosti o kanály Fem3, Izaura a Zenebutik.

Izaura je venovaná telenovelám, v jej programe možno nájsť klasiku i novinky.

Ženy, ktoré majú rady televízny obsah ušitý na mieru ich vkusu, si určite vychutnajú vysielanie kanála Fem3.

Zenebutik je zase pre každého, kto miluje dobrú muziku.

Nemůžete naladit programy České televize na Skylinku? Již pouze v HD.
Jan Burda, 14. listopadu 2016

15. 11. 2016 ráno bude ukončeno satelitní vysílání pěti veřejnoprávních programů České televize – ČT 1, ČT 2, ČT 24, ČT Sport, ČT:D/art ve standardním rozlišení SD. Zároveň bude ukončeno vysílání HD verzí tří programů České televize – ČT 1 HD, ČT 2 HD, ČT Sport HD na původní pozici. 

Původně plánované ukončení satelitního vysílání dvou komerčních televizních stanic Nova a Prima ve standardním rozlišení se posouvá na příští úterý, 22. 11. 2016.

Technické parametry pro příjem

Satelit: Astra 3B - 23,5°E
Kmitočet: 12,344 GHz
Polarizace: horizontální
SR: 29900
FEC: 2/3
Norma: DVB-S2
Modulace: 8PSK

Jak postupovat při ladění?

Zákazníci používající zastaralý satelitní přijímač, který neumí přijímat HD programy, nebudou moci tento program přijímat. Řešením je pořízení si nového HD satelitního přijímače (nejlépe s označením Skylink READY), a to v některé z prodejen satelitní techniky.

Zákazníci, kteří používají HD satelitní přijímač vybavený funkcí automatického ladění a uspořádání programů (FastScan), což je většina přijímačů s označením Skylink READY, nemusí nic řešit – všechny změny se vždy provedou automaticky.

Zákazníci používající HD satelitní přijímač, který není vybaven funkcí FastScan, si musí program naladit sami manuálně. Při ladění doporučujeme postupovat podle návodu k obsluze daného satelitního přijímače. V případě, že již tento návod nemají, mohou použít buď univerzální návod pro naladění, který uvádíme na konci tohoto článku anebo využít služeb některého z partnerů Skylinku. Při ladění je potřeba zadat správné parametry pro naladění – viz parametry níže.

Jak poznáte, je-li váš satelitní přijímač HD?

Většina programů Skylinku již dnes vysílá ve vysokém rozlišení (HD), resp. v kompresním formátu MPEG-4 a do konce roku 2016 to budou již všechny programy Skylinku. Pro příjem takových programů je potřeba HD satelitní přijímač. Pro zákazníky Skylinku je proto velmi důležité poznat, jaký typ satelitního přijímače používají. Zda moderní HD přijímač anebo zastaralý typ, který jim umožňuje příjem pouze programů ve formátu SD/MPEG-2.

HD přijímač se dá poznat podle několika znaků:

  • je označen značkou Skylink READY,
  • je označen značkou HD nebo HDTV,
  • je vybaven výstupem s označením HDMI,
  • v návodu k obsluze je uvedeno, že se jedná o HD přijímač,
  • již nyní přijímáte některé programy Skylinku, které jsou vysílány v HD, resp. ve formátu SD/MPEG-4 (Prima MAX HD, Prima Comedy Central, KINO SVĚT, regionalnitelevize.cz, RETRO, REBEL, RELAX, Regina TV, Nova International, DOMA, DAJTO a další).

Pokud vlastníte HD satelitní přijímač (s označením Skylink READY) budete moci přijímat všechny televizní programy Skylinku.

Univerzální návod pro naladění

KROK 1.

Zapněte satelitní přijímač a přepněte jej na některý z kódovaných programů (nejlépe ČT 1).

KROK 2.

Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko Menu (Setup) (v případě požadování kódu zadejte 0000 nebo 1234).

KROK 3.

Šipkami nahoru a dolů na dálkovém ovladači navolte položku Vyhledávání stanic (Manual scan, Vyhledávání programů, ruční ladění, procházení TP, apod.) a potvrďte stisknutím tlačítka OK.

KROK 4.

V zobrazené tabulce (seznamu) navolte požadovanou položku (u některých satelitních přijímačů je potřeba nejdříve zvolit položku přidat/upravit/smazat TP nebo režim ladění manuál/TP), dále nastavte nové požadované parametry dle tabulky na předchozí straně anténa (satelit), frekvence (kmitočet), symbolová rychlost (přenosová rychlost, symbol rate), chybová korekce (FEC) a typ modulace. Po zadání všech hodnot je u některých satelitních přístrojů nutné ještě navolit položku přidat TP a uložit (save).

KROK 5.

Navolte položku vyhledávání (ladění) a potvrďte tlačítkem OK. Pokud tuto položku ve vašem menu nenaleznete, navolte šipkami nahoru a dolů jakoukoliv položku, kterou jste zadávali a stiskněte OK. Satelitní přijímač nyní začne všechny programy dle zadaných parametrů vyhledávat.

KROK 6.

Po ukončení vyhledávání zobrazí satelitní přijímač seznam vyhledaných programů a zobrazí nabídku, co lze s naladěnými programy udělat. Zvolte položku uložit (save, seřadit automaticky, seřadit manuálně, přidat automaticky) a potvrdit tlačítkem OK.

KROK 7.

Opusťte menu tlačítkem exit (back, šipka zpět). Nové programy naleznete na konci vašeho seznamu programů.

Československo HD a Festival HD – další dva programy pro zákazníky Skylinku
Jan Burda, 14. listopadu 2016

Programovou nabídku Skylinku obohatí v úterý 15. 11. 2016 další dva nové HD programy – Československo HD a Festival HD.

Československo HD přinese nejlepší filmovou, televizní a dokumentární produkci z období Československa 1918-1992. Vysílat bude od 04:00 do 22:00. Festival HD je prémiový filmový kanál s nejlepší filmovou produkcí z celého světa festivalové kinematografie. Vysílat bude od 22:00 do 04:00.

Programy se stanou součástí programového balíčku Smart a také programového balíčku Film Europe + CS TV, ve kterém nahradí stávající programy Kino CS a Doku CS. Vysílání programu Muzika CS bude k tomuto datu ukončeno.

Parametry pro naladění

Satelit Astra 23,5°E

Frekvence 12109 MHz

Polarizace horizontální

FEC 3/4

Symb. r. 27500

Norma DVB-S2/8PSK

Regionalnitelevize.cz odvysílá původní cyklus o Karlovi IV.
Jan Burda, 14. listopadu 2016
Doteky otce vlasti Karla IV. - tak se jmenuje nový čtyřdílný cyklus Regionální televize CZ a Agentury Prague Cherry, který připravuje tematický televizní program regionalnitelevize.cz. Premiéra prvního dílu je plánována na sobotu 26.listopadu ve 20 hodin.  

Cyklus představuje místa v českých regionech, kde císař Karel IV. zanechal svou stopu. Natáčení probíhalo na dvou desítkách míst po celé ČR. Vedle Prahy a Karlštejna také například v Olomouci, Karlových Varech, Chebu, v Teplé, ale také na zřícenině hradu Žampach, hoře Tepenec, či dokonce na Mírově.

Autorem scénáře a průvodcem pořadu je Vladimír Mertlík, který se spolupodílel například na projektech Lucemburkové, Habsburkové či Toulky s Ladislavem Smoljakem. Cyklus bude vysílán od 26. listopadu čtyři po sobě následující soboty ve 20 hodin, repríza je pak plánována na Vánoční svátky

Cyklus finančně podpořily Magistrát hlavního města Prahy, Karlovarský kraj, Pardubický kraj, Olomoucký kraj.


Další zprávy: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287 > >|Diskusia pokrytie DVB-T v jednotlivých lokalitách
Recenzie prijímačov
Diskusia o DVB-T prijímačoch
Rádio VIVA vysiela v Stropkove a R. Sobote, pripravuje vysielač v Ružomberku
Rádio Jemné Melódie má štyri nové vysielače
Rádio Lumen spúšťa vysielač v Štúrove
Vedú RTVS zodpovední manažéri?
STV Trojka ukončí vysielanie 30. júna
Pozemské vysielanie | Satelitná televízia | Diskuzné fórum | Magazín | Televízny program | Česká verze