DigitálníTelevize.cz DigitálnaTelevízia.sk Energoportál.cz InteligentníDomácnost.cz TV program
Satelitní komplety     |     Televízie najlepšie ceny
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

První český HDTV program již v únoru?
Jan Burda, 26. ledna 2007
Česká republika by se mohla již v tomto roce dočkat svého prvního televizního kanálu ve vysokém rozlišení (HDTV). Měl by jím být filmový kanál Nonstop Kino HD a jeho nabídka by měla být podobná jako nabídka současného kanálu Nonstop Kino.

Distribuovám bude ze satelitu a jeho budoucí provozovatel, filmová distribuční společnost SPI, která obdržela od Rady pro rozhlasové a televizní vysílání licenci na 12 let, uvažuje také o šíření prostřednictvím IPTV. Předpokládaným termínem spuštění HDTV stanice je únor nebo březen 2007 a program by měl pokrývat Českou republiku, Slovensko, Maďarsko a Polsko.

Současné televizní kanály společnosti SPI, TV Filmbox a Nonstop Kino, budou dostupné jako placené stanice na kartách SkyLink (dříve Slovak Link). Provozovatel SkyLinku se postará o distribuci karet pro individuální příjemce v České republice a na Slovensku. Jejich zkušební provoz na pozici Astra 1D (23,5°E) bude zahájen v únoru (nyní na satelitu Amos 2).
Classic FM opouští multiplex B společnoti Czech Digital Group
Jan Burda, 23. ledna 2007
DVB-T multiplex B společnosti Czech Digital Group opustila tento měsíc druhá stanice. Dne 5.ledna v paketu skončila slovenská zpravodajská televize TA3 a toto pondělí 22.ledna zastavila vysílání rozhlasová stanice Classic FM.

Podle prohlášení společnosti Czech Digital Group stojí za ukončením vysílání "nezájem provozovatelů vysílat v DVB-T". Ze stejného důvodu skončil začátkem měsíce i program TA3.
Dnes 18. ledna 2007 začíná platit Technický plán přechodu na digitální vysílání
Jan Burda, 18. ledna 2007
TV Nova, Prima TV, České televize i regionální stanice mají 71 dnů, aby se rozhodly, jestli budou se státem spolupracovat na jeho představě digitalizace. V opačném případě Český telekomunikační úřad navrhne změnu legislativy.

Technický plán přechodu (TPP) se zabývá sestavením čtyř digitálních sítí, tj. multiplexů, které by obsahovaly po čtyřech TV programech. První sítí bude veřejnoprávní multiplex. Multiplexy 2 a 3 navážou na současné kmitočty sítí A a B, tedy Českých radiokomunikací a Czech Digital Group. Republika je rozdělena do jedenácti velkých oblastí ve kterých se postupně zapne digitální vysílání a vypne analogové.

TPP je postaven pouze na dobrovolném a neodvolatelném závazku současných vysílatelů k vrácení kmitočtů. Bude mít šanci na úspěch především v okamžiku, když s ním bude souhlasit Česká televize. Ta si však stěžovala např. na nedostatečné parametry pro veřejnoprávní multiplex a vyjádřila obavu o pokles pokrytí pod zákonnou hranici 95 %. Ani jedna z televizí se zatím nerozhodla, zda bude TPP respektovat.
Změny v programových pozicích a datových tocích Multiplexu B
Zdroj:dxradio.cz, 15. ledna 2007
V terestrické digitální síti B došlo na přelomu roku 2006 a 2007 ke změně parametrů vysílaných programů. Byl snížen počet televizních programů ze šesti na pět - vynětím slovenského programu TA 3, po kterém zůstala pouze pozice se zkušebním obrazcem střídající formát 4:3/16:9. Od posledního přehledu došlo ke změnám některých obrazových toků a u jednoho programu i u toku pro zvuk. Nejvíce se to projevilo u programu Prima a to ve snížení průměrného toku na cca 3 Mbit/s, maxima jsou však i nyní kolem 6 Mbit/s.

Ušetřená kapacita se projevila u zbylých programů, kde naopak došlo ke zvýšení obrazových toků. Program TV Noe si polepšil a to na průměrné 3,25 Mbit/s se špičkami i 5 Mbit/s. Óčko se stále drží na 2,5 Mbit/s s maximem kolem 3 Mbit/s, dále 24cz také beze změny na 3,25 Mbit/s a i TOP TV také zůstává na své dosavadní hodnotě - 2,25 Mbit/s. Pozice po TA 3 zabírá nyní 2 Mbit/s pro obraz a 224 kbit/s pro zvuk, kde je vysílán zkušební tón. Je tak zřejmé, že došlo k lepšímu využití možností, které nabízí statistický multiplex v digitální síti B. Celkem je nyní k dispozici 10 televizních programů, 4 zkušební televizní pozice a 10 rozhlasových programů.
Zpráva NKS o digitalizaci vysílání byla předložena vládě ČR
Jan Burda, 13. ledna 2007
Národní koordinační skupina pro digitální vysílání v České republice (NKS) předložila vládě České republiky k informaci Zprávu o činnosti NKS. Předložená zpráva byla schválena dne 7. prosince 2006 na 6. zasedání NKS a svým obsahem navazuje na Koncepci rozvoje digitálního vysílání v České republice, kterou vláda schválila usnesením vlády z 15. března 2006 č. 261 a stanovila tak základní principy přechodu České republiky na digitální vysílání.

Materiál poskytuje základní stručný přehled o celé problematice procesu přechodu na digitální televizní vysílání v ČR a jeho současném stavu. Hlavní část je věnována stávající situaci. Další část materiálu je zaměřena na hlavní problémová místa digitalizace vysílání, ke kterým jsou zmíněna potenciální rizika a jejich případná řešení. Některá řešení jsou v současné době připravována v pracovních skupinách NKS a budou předložena kompetentním orgánům státní správy tak, aby negativní dopady byly co nejdříve odstraněny a proces přechodu mohl dále pokračovat standardním postupem.

NKS je pracovním orgánem vlády, jehož zřízení a jeho Statut vláda schválila usnesením ze dne 17. května 2006 č. 563. Je centrálním koordinačním orgánem, jehož zřízení schválila vláda ČR z důvodu potřeby koordinovat celý proces přechodu na digitální vysílání s přesahem do mnoha resortů a oblastí. V rámci NKS bylo vytvořeno několik pracovních skupin, které sdružují subjekty zainteresované v tomto procesu.

Zpráva o činnosti NKS - PDF
Prima upraví kvůli vstupům RTA program
Jan Burda, 12. ledna 2007
Televizní diváci Prima TV se nemusejí od února obávat, že by neměli možnost sledovat své pořady do konce. Vzhledem k tomu, že do vysílání Prima TV vstupují regionální vysílatelé sdružení v síti RTA a televizní diváci tak v těchto regionech nemají možnost vidět pořady Prima TV nepřerušené, rozhodla se Prima TV upravit v technicky nejkratším proveditelném termínu od 3. února své vysílání tak, aby nehrozilo, že diváci neuvidí programy celé.

„Přestože považujeme i nadále kroky RTA za neoprávněné, chceme alespoň tímto způsobem vyjít divákům vstříc. Naprosto chápeme, že jsou diváci rozčíleni, když je díl seriálu přerušen v polovině vysílání. Domníváme se, že právo je na naší straně, ale spokojenost našich diváků je naší prioritou, proto jsme k tomuto kroku přistoupili. V žádném případě ale nelze naše vstřícné gesto vykládat jako ústupek RTA. Momentálně čekáme na doručení rozhodnutí RRTV v celé záležitosti a pak budeme zvažovat své další kroky,“ říká generální ředitel Prima TV Aleksandras Cesnavicius.
Bylo ukončeno vysílání zpravodajské stanice TA3 v Multiplexu B
Jan Burda, 5. ledna 2007
Z důvodu nezájmu slovenské zpravodajské stanice TA3 bylo 4. ledna 2007 ukončeno její vysílání ve zkušebním Multiplexu B, provozovaném společností Czech Digital Group. Podle vyjádření manažera projektu digitálního vysílání Jiřího Rajduse není zatím rozhodnuto o programu, který TA3 nahradí.
RTA a Óčko podepsaly smlouvu o výrobě koprodukčních pořadů
Jan Burda, 4. ledna 2007
„TV Óčko se dohodla se společností RTA, která vysílá na sdílených kmitočtech s TV Prima, na koprodukční výrobě vybraných pořadů. Díky této dohodě tak téměř 50% diváků České republiky může sledovat jejich společnou produkci. Oběma společnostem – RTA i Óčku - v loňském roce Rada pro rozhlasové a televizní vysílání přidělila licenci pro provozování digitálního terestrického vysílání. Přestože je kvůli probíhajícím soudním sporům start digitálního vysílání těchto stanic odložen, může je více diváků sledovat alespoň tímto způsobem.

Koprodukční smlouva se týká výroby hudebních pořadů, doplněných o regionální informace z příslušných regionů.

„Jde vlastně o takovou malou ochutnávku našeho programu pro ty, kteří Óčko ještě neznají. Věřím, že díky této spolupráci získáme další pravidelné diváky, kterých má Óčko dle posledního měření téměř půl milionu týdně,“ říká Jiří Balvín, generální ředitel hudební televize Óčko. A Jaroslav Berka z RTA dodává: „Hudební pořad s regionálními informacemi navazuje na předchozí koprodukční pořady, které regionální televize dosud vysílaly, přičemž podíl regionálních prvků je nesrovnatelně vyšší než v minulosti“.

Další zprávy: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287 > >|Diskusia pokrytie DVB-T v jednotlivých lokalitách
Recenzie prijímačov
Diskusia o DVB-T prijímačoch
Rádio VIVA vysiela v Stropkove a R. Sobote, pripravuje vysielač v Ružomberku
Rádio Jemné Melódie má štyri nové vysielače
Rádio Lumen spúšťa vysielač v Štúrove
Vedú RTVS zodpovední manažéri?
STV Trojka ukončí vysielanie 30. júna
Pozemské vysielanie | Satelitná televízia | Diskuzné fórum | Magazín | Televízny program | Česká verze