DigitálníTelevize.cz DigitálnaTelevízia.sk Energoportál.cz InteligentníDomácnost.cz TV program
Satelitní komplety     |     Televízie najlepšie ceny
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Skylink přichází od dubna s rozšířenou nabídkou programů
Petr Janásek, 24. března 2009
Česko-slovenská satelitní platforma Skylink připravuje na počátek dubna 2009 podstatné rozšíření své nabídky televizních programů vysílaných na Astře 23,5o E v HD kvalitě a také rozšíření programového balíčku MULTI. Balíček HD PLUS, který v současnosti obsahuje programy Eurosport HD a Brava HDTV, se s platností od počátku dubna 2009 rozšiřuje o další tři kanály.

FILMBOX HD - první filmový kanál HD ve střední Evropě, nabízející filmy ve vysokém rozlišení obrazu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, ročně uvádí 150 nových filmů, všechny vysílá v českém jazyce. Parametry pro naladění: kmitočet 12.109 MHz GHz, polarizace horizontální, SR 27 500 kS/s, FEC 9/10, DVB-S2, QPSK.

The History Channel HD - kolekce zajímavých dokumentů od prehistorie k nedávné historii. Podle sdělení společnosti Skylink, budou pořady během léta plně lokalizovány do češtiny. Parametry pro naladění: kmitočet 12.109 MHz GHz, polarizace horizontální, SR 27 500 kS/s, FEC 9/10, DVB-S2, QPSK.

Discovery HD - programový kanál zahrnující nejlepší dokumenty z knihovny Discovery s úžasnou kombinací zvukového a vizuálního projevu, zpřístupňujím svět v originálním anglickém znění. Parametry pro naladění: kmitočet 11.856 MHz GHz, polarizace vertikální, SR 27 500 kS/s, FEC 5/6, DVB-S2, QPSK.

Také balíček MULTI se rozšiřuje na 15 programů, když od počátku dubna 2009 budou nově zařazeny další programy:

MGM - fimový kanál pro milovníky filmové klasiky, s oskarovými snímky, současnými filmovými ale i s legendami stříbrného plátna. Parametry pro naladění: kmitočet 11.797 MHz GHz, polarizace horizontální, SR 27 500 kS/s, FEC 3/4, DVB-S.

The History Channel - verze programu The History Channel HD avšav ve standardním rozlišení obrazu SD. Také tento kanál bude během letošního léta zcela lokalizován do češtiny. Parametry pro naladění: kmitočet 11.914 MHz GHz, polarizace horizontální, SR 27 500 kS/s, FEC 3/4, DVB-S.

Discovery – kanál s nejlepšími dokumenty o vědě, technice, vynálezech, dějinách a přírodě, vysílaný v českém jazyce. Pozor, nejedná se o SD verzi programu Discovery HD. Parametry pro naladění: kmitočet 11.797 MHz GHz, polarizace horizontální, SR 27 500 kS/s, FEC 3/4, DVB-S.

Nové programy budou od 1. dubna 2009 automaticky zpřístupněny všem stávajícím předplatitelům balíčků MULTI nebo HD PLUS, přičemž současní předplatitelé MULTI nebo HD PLUS získají nové programy bezplatně a budou nové ceny hradit až po ukončení předplaceného období.

S okamžitou platností společnost Skylink ruší podmíněnost předplatného balíčku HD PLUS předplatným MULTI. Balíček HD PLUS si tak nyní mohou předplatit všichni aktivní uživatelé karet Skylink bez ohledu na to, zda mají předplacen balíček MULTI. Všichni předplatitelé budou o nových podmínkách informováni podrobným dopisem.

Pro nové abonenty vstupuje od 1.dubna 2009 v platnost nový ceník, odrážející rozšíření programové nabídky, ke kterému docházelo postupně od doby stanovení dosavadních cen a pro roční předplatné stanovila společnost Skylink následující ceny programových balíčků:

BalíčekČeská republikaSlovensko
MULTI2 750 Kč/rok (7,53 Kč/den) 99 EUR/rok (0,27 EUR/den) *2 983 Sk/rok (8,17 Sk/den)
HD PLUS3 850 Kč/rok (10,55 Kč/den)137,50 EUR/rok (0,38 EUR/den)4 142 Sk/rok (11,36 Sk/den)
* Poplatek za MULTI na Slovensku a ceny prémiových programů v České republice zůstávají beze změny. Další podrobnosti včetně nového ceníku si mohou zájemci vyhledat na webech www.skylink.cz a www.skylink.sk.
Zakódování kanálu Premiere nalomeno?!
Petr Janásek, 19. března 2009
Na internetovém fóru se včera objevila překvapivá zpráva, že zakódované vysílání populárních satelitních kanálů s programy Premiere Direkt a BlueMovie v systému DNS bylo hackery nalomeno. Předběžná informace udává, že autor zprávy, jako přímý účastník, může potvrdit sledování uvedených programů, rozkódovaných CI modulem s vloženou, zatím nejmenovanou, modrou kartou.

Bude proto napínavé sledovat další zprávy na toto téma. Pravdou ale je, že na podzim minulého roku, již několik málo dní po dokončení mediálně příslušně prezentované a enormě nákladné akce s výměnou statisíců přístupových karet a starého kódovacího systému Nagravision pro programy Premiere, se hackerům podařilo nový systém NDS úspěšně překonat dostupnými moduly Diablo Cam, popřípadě pomocí „Q-boxů“.

Po kráté době se sice společnosti Premiere podařilo slabé místo zacelit, ale původně neotřesitelná důvěra v nový systém byla otřesena. A jak je vidět, hra provozovatelů Pay-TV a hackerů na kočku a myš pokračuje aneb "každý chvilku tahá pilku".
ORF ze satelitu: Úspěšná výměna klíčů
Vladimír Kebrle, 17. března 2009
Jak jsme již na našich stránkách předeslali před několika dny, oznámila rakouská ORF změnu klíčů Cryptoworks na svých transpondérech satelitu Astra 1 - 19.2° E. Od včerejšího dne, 16. března 2009, je tak znemožněn neautorizoný příjem.

"Zákazníci to vůbec nepostřehli. Proto jsme dosud ještě nezaznamenali jediné zavolání", prohlásil mluvčí provozovatele vysílání, ORS, dceřinné společnosti ORF, Michael Weber na dotaz německého časopisu DIGITAL FERNSEHEN.

ORF připravovala změnu klíčů pro zákazníky přijímající programy pomocí satelitu již delší dobu a proběhly obsáhlé testy, kterých se zúčastnily všechny zainteresované subjekty, rakouské soukromé televize ATV, Puls 4, Austria 9 a veřejnoprávní rakouská televize ORF jako zprostředkovatel. Zdá se, že tyto dlouhé testy se vyplácí, neboť dnem 16. září bylo zamezeno nelegálnímu příjmu rakouských televizí. Nadto Michael Weber ohlásil ještě etapovou výměnu karet, která má být realizována ještě v tomto roce.

Alexander Horacek, vedoucí firemní komunikace ORF se vyjádřil v interview časopisu DIGITAL FERNSEHEN: "ORF musí své TV programy vysílané satelitem kódovat z právních důvodů, vyplývajících z licenčních smluv. Je správné, že přístupové karty mají ohraničenou životnost a ve střednědobých lhůtách se vyměňují".

Po výměně klíčů je v České Republice možné přijímat rakouské TV programy jedině v rámci multiplexů DVB-T v oblastech, kde signály rakouských terestrických vysílačů přesahují na naše území. Ty kódovány nejsou a ani do budoucna se však s kódováním nepočítá. Ovšem i na ně se vztahuje ochrana autorských práv. Z právně-praktického hlediska pak jedinou cestou legalizace příjmu ORF je eventuální dohoda operátora některé naší kabelové sítě o nákupu autorských práv.

V opačném případě distribuci rakouských programů za úplatu provádět nelze, tedy nelze rakouské programy do kabelové sítě zařadit, a rovněž přístupové karty ORF se z Rakouska nesmějí vyvážet.

Možný je proto jen individuální příjem na území přesahu signálu DVB-T. Do toho se dají zahrnout i společné domovní TV antény splňující podmínku, že signál dále není šířen za úplatu.
Stát pomůže s digitalizací vybraným subjektům a zdravotně postiženým
Rostislav Starý, 12. března 2009
Stát prostřednictvím Národní koordinační skupiny pro digitální vysílání v ČR (dále NKS) zajistí při přechodu na digitální televizní vysílání technickou a informační podporu specifickým zdravotním a sociálním institucím i osobám se zdravotním postižením. S prostředky na tyto účely se počítá i v rozpočtu zvláštního účtu na digitalizaci, který schvaluje vláda. Pro letošní rok se navrhuje podpora v objemu cca 40 miliónů Kč.

Stát prostřednictvím NKS zajistí při zavedení digitálního vysílání technickou a informační podporu specifickým zdravotním a sociálním institucím a technickou asistenci i osobám se zdravotním postižením. „Dlouhodobá koncepční spolupráce s klíčovými partnery, Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR a Národní radou osob se zdravotním postižením v ČR společně s občanským sdružením Trianon, se nyní koncentruje především na zlepšení obousměrné komunikace a dokončení sběru technických údajů a konkrétních potřeb dotčených institucí a osob,“ upřesnil aktivity Zdeněk Duspiva, předseda NKS.

Po sérii jednání s příslušnými regionálními zástupci a představiteli dotčených institucí bude následovat prověření žádostí nezávislým technikem, doplněné případně dalšími doporučeními. Schválené technické úpravy a jejich rozsah uhradí poskytovatelům NKS z prostředků zvláštního rozpočtu pro přechod na digitální vysílání.

Osobám zdravotně tělesně postiženým bude na základě shromážděných údajů poskytnuta technická asistence, hrazená rovněž ze zvláštního rozpočtu pro přechod na digitální vysílání. „Kromě nezbytné asistence, související s vypnutím analogového vysílání a přechodu na digitální terestrický příjem či jiné alternativy, bychom se chtěli ve spolupráci s partnery zaměřit i na další fáze, včetně podpory a rozvoje dalších digitálních a vzdělávacích projektů jakou jsou možnosti interaktivity či t-governmentu,“ dodal předseda NKS Ing. Duspiva.
České Radiokomunikace nainstalují na Děvíně novou vysílací technologii
Redakce, 12. března 2009
České Radiokomunikace připravily na 17. března dopravu a instalaci nové vysílací technologie na stanoviště Děvín u Mikulova. Transport potřebné technologie proběhne za pomocí vrtulníku. Po instalaci nové vysílací technologie bude z Děvína nejpozději 31. března spuštěno digitální televizní vysílání, které přispěje k vyššímu pokrytí jižní Moravy digitálním signálem.

Děvín se tak stane jedenáctým vysílačem multiplexu 2 a rozšíří jeho celkové pokrytí na 57 % populace České republiky. Přípravné práce spojené s dopravou a následnou instalací technologie budou trvat několik dní, po samotné instalaci pak ještě zhruba týden zaberou dokončovací práce. Kromě instalace vysílače bude na Děvín umístěn i provizorní anténní systém, který bude zajišťovat digitální vysílání až do finální instalace nového anténního systému na podzim letošního roku.

Montáž budou zajišťovat dvě skupiny pracovníků. Ty se budou řídit nejen pokyny bezpečnosti práce (BOZP) ale i pokyny pracovníků ochrany chráněné krajinné oblasti, neboť se vysílač nachází v CHKO Pálava. „Plánování jednotlivých kroků probíhá i v úzké spolupráci s ekology. Naší snahou je předejít jakémukoliv poškození nebo negativním dopadům na unikátní faunu a floru Pálavy,“ říká Jiří Vykydal, vedoucí útvaru rozvoje a investic Českých Radiokomunikací.

Rozsáhlá jednání s ekology a ochranáři měla za cíl předejít možnému narušení přirozených procesů v přírodě CHKO. Proto byl zvolen realizační termín v polovině března, kdy příroda ještě „spí“ a také proto byl zvolen bezkontaktní způsob dopravy vrtulníkem tak, aby příroda zůstala nedotčena. Druhá etapa digitalizace Děvína bude probíhat na podzim. Její součástí bude výměna hlavního anténního systému a rozšíření programové nabídky tak, aby co nejdříve mohlo být vypnuto analogové TV vysílání.

Vzhledem k umístění vysílače mimo městskou aglomeraci, nebudou dopravu technologie doprovázet žádná speciální bezpečnostní omezení pro obyvatele. Po dokončení prací bude z Děvína od 31. března šířen digitální signál multiplexu 2 na čtyřicátém kanálu. K úplnému vypnutí analogového vysílání by pak mělo dojít v červnu 2011.
UPC rozšiřuje nabídku o Fashion TV
Petr Janásek, 9. března 2009
UPC Česká republika ode dneška rozšiřuje programovou nabídku digitální televize o nový kanál Fashion TV, zaměřený na oblast módy, krásy a životního stylu. Václav Bartoň, generální ředitel UPC, komentuje start Fashion TV: „Digitální televize UPC znovu prokazuje, že pro české domácnosti představuje tu nejjednodušší cestu, jak se dostat k nejznámějším světovým televizním programům“.

Fashion TV je v digitální televizi UPC zařazena do nabídky Standard a je vysílaná dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu. Přibližně sedmdesát procent vysílání Fashion TV tvoří převzaté pořady, především v angličtině, dále ve francouzštině a italštině. Přibližně třicet procent pořadů je z domácí produkce v češtině a slovenštině.

Zařazením Fashion TV se počet programů vysílaných digitální televizí UPC rozšiřuje na celkových osmdesát sedm. Z toho šedesát osm je dostupných v češtině nebo ve slovenštině a cena za nabídku Standard digitální televize UPC se nemění. Digitální kabelová televize UPC měla na konci ledna 2009 svoje abonenty již ve více než tři sta tisících českých domácností.
Servisní přestávka na satelitu Astra 23,5° E
Petr Janásek, 9. března 2009
Podle oznámení ředitele zákaznického sevizu Skylink (TradeTec, a.s.) dojde dne 10. Března 2009 v čase od 02,00 - 04,00 hodin na uplinkové stanici pro satelitní distribuci TVS Bratislava – Kamzík k naplánovaným zásahům do technologie.

Z těchto důvodů bude docházet v uvedeném čase k občasným výpadkům a přerušení pořadů na satelitu Astra 23,5° E na transpondérech o kmitočtech 12,565 GHz a 11,797 GHz. Zde jsou vysílány programy pro kanály STV1, STV2, STV3, Markíza, TA3, TV JOJ, JOJ Plus, Z1, TV Barrandov, NOVA HD a Eurosport HD, kterých se přerušení dotkne.
Nový kanál Sport2 na družici Amos 3
Petr Janásek, 9. března 2009
Příznivci sportovních událostí se mohou těšit na další kanál se sportovní tématikou. Koncem minulého týdne se na izraelském satelitu Amos 3 (4°W) objevilo namísto původního maďarského hudebního kanálu MusicMax alternovaného s nočním erotickým kanálem MusicMax Adult, promo vysílání připravovaného českého sportovního kanálu Sport2.

Upoutávka obsahuje zatím smyčku s videoklipy se zajímavými momenty ze sportovního prostředí, doplněnou běžícím nápisem „VÁŽENÍ PARTNEŘI! NA TOMTO KANÁLE ZANEDLOUHO UVIDÍTE PROGRAM SPORT2.“ Občas se místo promo vysílání objevuje krátce i testovací obrazec Chello Central Europe, což by mohlo nasvědčovat o přípravě zařazení tohoto kanálu do programové nabídky společnosti UPC.

Zkušební vysílání v SD kvalitě je šířeno ze satelitu Amos 3 (4°W) toho času volně, bez jakéhokoliv kódování a je proto snadné kanál naladit s potřebnými parametry na kmitočtu 11,260 GHz, s horizontální polarizací, SR 27500, FEC 3/4, SID: 2, VPID: 512, APID: 513, PCR:512, v normě DVB-S. V programové nabídce satelitního přijímače se kanál Sport2 zobrazuje s prozatímním označením Ch#2.

Další zprávy: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287 > >|Diskusia pokrytie DVB-T v jednotlivých lokalitách
Recenzie prijímačov
Diskusia o DVB-T prijímačoch
Rádio VIVA vysiela v Stropkove a R. Sobote, pripravuje vysielač v Ružomberku
Rádio Jemné Melódie má štyri nové vysielače
Rádio Lumen spúšťa vysielač v Štúrove
Vedú RTVS zodpovední manažéri?
STV Trojka ukončí vysielanie 30. júna
Pozemské vysielanie | Satelitná televízia | Diskuzné fórum | Magazín | Televízny program | Česká verze