DigitálníTelevize.cz DigitálnaTelevízia.sk Energoportál.cz InteligentníDomácnost.cz TV program
Satelitní komplety     |     Televízie najlepšie ceny
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

České Radiokomunikace vymění anténu na libereckém vysílači Ještěd
Marie Fianová, 9. června 2009
České Radiokomunikace připravují výměnu antény na vysílači Ještěd, dominantě Libereckého kraje. Výměna proběhne stejným způsobem, jakým se realizovala například na žižkovské věži v Praze - pomocí speciálního dvourotorového vrtulníku Kamov Ka-32. Předpokládaný termín výměny je stanoven na 12. a 13. června 2009. V červenci pak bude do nové antény spuštěno digitální vysílání multiplexu 1.

Ještěd je na výměnu antény připraven. Analogové vysílání bylo převedeno do provizorní antény již 28. května 2009. Analogové vysílání se vrátí zpět do hlavní vysílací antény po jejím otestování, což se očekává ve druhé polovině července 2009. Spolu s analogovým televizním vysíláním se odtud začnou vysílat i digitální programy České televize. V srpnu roku 2010 se k nim přidají i programy komerčních televizí v multiplexu 2. Ještěd je Technickým plánem přechodu společně s trutnovskou Černou horou určen jako jeden z hlavních vysílačů ucelené oblasti Trutnov. Pro diváky v Libereckém kraji je však nejdůležitějším vysílačem.

Vzhledem k citlivosti krajiny v okolí Ještědu a možnostem přístupových cest byla zvolena varianta výměny za pomoci vrtulníku. Průběh akce bude záležet na meteorologických podmínkách podobně jako při loňské výměně hlavní antény žižkovského vysílače Praha-město. „Tak jako v ostatních případech i zde výměna proběhne pouze za příznivého počasí. Poslední slovo ohledně zahájení operace patří pilotovi vrtulníku,“ řekl Jiří Vykydal, vedoucí útvaru rozvoje a investic Českých Radiokomunikací.

Známý vysílač Ještěd se nachází v nadmořské výšce 1012 metrů a je vysoký 94 metrů. Stavba hotelu a vysílače na vrcholu Ještědu byla realizována v 60. letech 20. století. Jejím architektem byl Karel Hubáček, který za návrh tvaru budovy získal prestižní Perretovu cenu. Ve vysílači je kromě vysílacích technologií umístěn také hotel a restaurace.

Během výměny hlavní vysílací antény bude z bezpečnostních důvodů uzavřena lanová dráha na vrchol Ještědu a také hotel s restaurací a vyhlídka.
Analogová ČT2 z Ještědu skončí 31. července
Petr Janásek, 9. června 2009
Česká televize od pondělí 8. června 2009 označila analogové zemské vysílání ČT2 na 43. kanálu z vysílače Liberec – Ještěd známým piktogramem. Podle speciálního symbolu v podobě čtyř čtverečků situovaných do pravého spodního rohu obrazovky lidé snadno poznají, že přijímají analogový signál, který se blíží k vypnutí. Od pondělí 6. července 2009 bude do analogového vysílání ČT2 z Ještědu zařazován také informační spot (z ostatních vysílačů v tu dobu poběží běžné programové upoutávky) a k piktogramu bude průběžně vkládána také textová lišta s bližšími informacemi, jež zůstane od 27. července 2009 v obrazu trvale.

Piktogram nyní na svých obrazovkách vidí i diváci přijímající ČT2 z analogových převaděčů a opakovačů, které využívají analogový signál druhého programu ČT z Ještědu jako svůj zdroj. Česká televize bude během následujících dvou týdnů detailně informovat o řešení situace na těchto malých sekundárních vysílačích lokálního významu.

Technický plán přechodu (TPP), nařízení vlády ČR, původně vyhradil pro digitální zemské vysílání České televize z vysílače Liberec – Ještěd 40. kanál. Kvůli riziku vzájemného rušení s digitálním zemským vysíláním ve Spolkové republice Německo však Český telekomunikační úřad dodatečně rozhodl o využití jiného kmitočtu. Multiplex veřejné služby pro Liberecký kraj a části Mladoboleslavska, Nymburska a Mělnicka bude šířen z Ještědu od soboty 1. srpna 2009 na 43. kanálu, který je zde dosud obsazen analogovým zemským vysíláním ČT2. Těsně před startem digitálního zemského vysílání všech čtyř programů České televize tedy musí být 31. července 2009 před půlnocí ukončeno analogové vysílání ČT2 na 43. kanálu z kóty Liberec – Ještěd.

Česká televize v noci z 31. července na 1. srpna 2009 na vysílači Liberec – Ještěd ukončí analogové vysílání ČT2 a na uvolněném 43. kanálu spustí digitální vysílání všech čtyř programů ČT. Blížící se vypnutí analogového signálu ČT2 z Ještědu od 8. června 2009 signalizuje piktogram.

Na vypnutí analogového zemského vysílání ČT2 z vysílače Liberec – Ještěd bude Česká televize upozorňovat veřejnost v dotčených regionech řadou komunikačních prostředků. Tématu bude věnovat pozornost zpravodajství ČT i další pořady. Obyvatelé daných lokalit obdrží do svých poštovních schránek informační leták, brzký konec analogového vysílání ČT2 a nutnost zajistit si digitální příjem připomene outdoorová reklama i spoty v rozhlasových stanicích.

Síť 1 provozovaná Českou televizí šíří digitální zemské vysílání (DVB-T) multiplexu veřejné služby – tedy programy ČT1, ČT2, zpravodajský ČT24 a sportovní ČT4 v digitální kvalitě, digitální doplňkové služby (teletext, elektronického programového průvodce EPG, dálkovou aktualizaci programového vybavení některých přijímačů podle standardu SSU) a stanice ČRo.

Zdroj : Tiskový útvar ČT
Česká televize do 31. srpna 2009 spustí pět nových digitálních vysílačů
Petr Janásek, 4. června 2009
Do konce srpna 2009 uvede Česká televize do řádného provozu dalších pět vysílačů multiplexu veřejné služby: Jihlava – Javořice, Vimperk – Mařský vrch, Liberec – Ještěd, Votice – Mezivrata a Trutnov – Černá hora. Na stanovištích Ještěd a Černá hora musí být těsně před spuštěním digitálního vysílání veřejnoprávního mulitiplexu ukončeno analogové vysílání ČT2, aby se uvolnily potřebné vysílací kanály.

V úterý 30. června 2009 se pokrytí digitálním zemským vysíláním všech čtyř programů ČT rozšíří o části Prachaticka, Strakonicka a Písecka, respektive se v severozápadní oblasti Jihočeského kraje zlepší příjmové podmínky – začne digitální vysílání České televize na 49. kanálu z vysílače Vimperk – Mařský vrch, který vstoupí do lokální jednofrekvenční sítě (SFN) s vysílači České Budějovice – Kleť a Sušice – Svatobor. Rovněž 30. 6. 2009 bude spuštěn digitální vysílač sítě 1 Jihlava – Javořice. Jeho signál na 33. kanálu bude dostupný na Jihlavsku a zčásti na Jindřichohradecku, Pelhřimovsku, Havlíčkobrodsku, Žďársku a Třebíčsku.

V pátek 31. července 2009 proběhnou změny na vysílači Liberec – Ještěd. Technický plán přechodu (TPP) původně určil pro digitální vysílání České televize z tohoto stanoviště 40. kanál. Kvůli riziku vzájemného rušení s digitálním zemským vysíláním ve Spolkové republice Německo však Český telekomunikační úřad dodatečně rozhodl o využití jiného kmitočtu. Nejprve v poslední červencový den na Ještědu skončí analogové vysílání ČT2 a vzápětí na uvolněném 43. kanálu odstartuje digitální vysílání multiplexu veřejné služby pro Liberecký kraj a části Mladoboleslavska, Nymburska a Mělnicka. Signál veřejnoprávního multiplexu začne 31. 7. 2009 šířit také vysílač Votice – Mezivrata. Digitálním vysíláním na 53. kanálu pokryje části Benešovska i Táborska a stane se součástí lokální jednofrekvenční sítě (SFN) s vysílači Praha – Cukrák a Praha - město – Žižkov.

V pondělí 31. srpna 2009 bude na vysílači Trutnov – Černá hora ukončeno analogové vysílání ČT2 a na uvolněném 40. kanálu ihned poté zahájí své digitální vysílání veřejnoprávní multiplex. Signál bude dostupný na většině území Královéhradeckého kraje, v sousedících okrajových oblastech Středočeského kraje a v částech Pardubicka, Semilska a Jablonecka.

Před skončením analogového zemského vysílání ČT2 ze stanovišť Liberec – Ještěd i Trutnov – Černá hora bude Česká televize dotčené diváky informovat jako obvykle mnoha různými komunikačními prostředky – ve zpravodajství i v dalších pořadech ČT, prostřednictvím letáků distribuovaných do schránek, outdoorovou reklamou, spoty v rozhlasových stanicích. Analogový signál ČT2 z Ještědu i Černé hory bude v dostatečném předstihu před vypnutím označen obvyklými grafickými prvky – piktogramem v podobě čtyř čtverečků v pravém spodním rohu obrazovky a textovou lištou s bližšími informacemi. Pouze do analogového vysílání ČT2 z obou vysílačů bude zařazován speciální spot. Piktogram, lištu a spot uvidí i část diváků přijímající ČT2 z analogových převaděčů, které využívají analogové vysílání z Ještědu nebo Černé hory jako zdrojový signál.

Tyto malé sekundární vysílače lokálního významu se zatím vypínat nebudou, nelze je ovšem předem přeladit na jiný zdroj. Možné to bude až po spuštění digitálního vysílání ČT ze stanoviště Ještěd, respektive Černá hora – to se stane novým zdrojem. Následně proběhne výluka převaděčů a tyto budou po několika hodinách až dnech pokračovat beze změny v analogovém vysílání ČT2. Vypnutí či přestavba jednotlivých převaděčů na digitální bude zvážena až po spuštění všech hlavních digitálních vysílačů sítě 1 v dané a sousedních územních oblastech. Česká televize bude dotčené obce a jejich obyvatele informovat o podrobnostech a k 31. 8. 2009 dosáhne dostupnost sítě 1 cca. 75 % obyvatelstva České republiky.
České Radiokomunikace chystají výměnu hlavní vysílací antény na jihlavské Javořici
Marie Fianová, 2. června 2009
Na 10. a 11. června 2009 naplánovaly České Radiokomunikace výměnu hlavní vysílací antény na jihlavském vysílači Javořice. Výměna bude provedena za pomoci dvourotorového vrtulníku Kamov Ka-32, který byl již dříve použit k výměně antény na jiných vysílačích. Javořice je na výměnu antény připravena, analogové vysílání bylo převedeno do provizorní antény už 11. května 2009. Analogové vysílání se vrátí zpět do hlavní vysílací antény po jejím otestování, což se očekává na konci června 2009.

Javořice je Technickým plánem přechodu určena jako hlavní vysílač ucelené oblasti Jihlava a svým vysíláním pokryje značnou část Vysočiny. Zároveň s analogovým vysíláním bude z nové antény spuštěno i vysílání digitálního multiplexu 1. Javořice svým digitálním vysíláním doplní digitální vysílání českobudějovické Kleti a jihomoravského vysílače Brno-Hády.

„Po výměně antény budeme moci z Javořice spustit digitální vysílání pro diváky na Vysočině. V první fázi se jedná se o multiplex 1 s programy České televize. Další digitální multiplexy přibudou na jaře příštího roku,“ říká Jiří Vykydal, vedoucí útvaru rozvoje a investic Českých Radiokomunikací.

166 metrů vysoký vysílač Javořice se nachází na nejvyšším místě Javořické vrchoviny, v rozlehlém komplexu jehličnatých lesů v nadmořské výšce 837 metrů. Je situován přibližně 10 km severozápadně od Telče.

V době výměny antény bude nejbližší oblast kolem vysílače uzavřena pro veřejnost.
Obousměrný internet ze satelitu od Skylinku
Petr Janásek, 29. května 2009
Česko-slovenská satelitní platforma Skylink zahájila prodej služby ASTRA2Connect – připojení k webu přes satelit. Na rozdíl od dřívějších konkurenčních nabídek se v tomto případě již jedná o obousměrné datové spojení se sítí Internet pomocí satelitu Astra 23,5o východně.

Výhodou takového způsobu připojení je především časově i datově neomezený internet kdekoli na celém území ČR i v zahraničí, všude tak kam zasahuje družice Astra 23,5° E svým pokrytí signálem. Výhodné je také žádné čekání na zřízení služby a po instalaci zařízení lze surfovat prakticky okamžitě.

Po technické stránce potřebuje uživatel služby komplet ASTRA2Connect, který se skládá z parabolické antény, venkovní jednotky LNB, modemu, indikátoru satelitního signálu, konektorů a 30 m kabelu. Instalace je jednoduchá, prakticky stejná jako instalace televizního satelitního příjmu. Dodaná satelitní anténa se propojí s modemem ASTRA2Connect a ten dál jednoduše přímo k počítači. Doporučená cena kompletu ASTRA2Connect je 12 240 Kč včetně DPH.

Satelitní komplet ASTRA2Connect se prodává společně s aktivací (ta stojí jednorázově 2 100 Kč vč. DPH) a platbou za první měsíc služby, přičemž společnost Skylink nabízí 4 cenové tarify ASTRA2Connect:

Službadownloaduploadměsíční poplatek vč. DPH
A256 kbps64 kbps650,- Kč
B512 kbps96 kbps950,- Kč
C1 Mbps128 kbps1 350,- Kč
D2 Mbps128 kbps2 200,- Kč


Další podrobné informace najdou zájemci na www.skylink.cz. Podrobný ceník najdete na webových stránkách Skylinku.
Astra plánuje demokanál ve 3D zobrazení
Petr Janásek, 28. května 2009
Provozovatel satelitní platformy SES Astra plánuje na rok 2010 start demokanálu 3D-TV pro demonstraci nového způsobu třírozměrné technologie televizního obrazu. Mělo by se tak stát podle oznámení ředitele společnosti Astra-Deutschland Wolfgang Elsäßer na odborném veletrhu Anga Cable v Kolíně nad Rýnem, které přinesl magazín Infosat.de.

Principem 3D zobrazení televizního pořadu je dosažení různého úhlu dopadu obrazu pro každé oko separátně. Aby nebylo nutné pro sledování scény používat dříve obvyklé speciální tzv. 3D brýle, je každý obraz složen z více úhlově „posunutých“ obrázků. Těch, pro zamezení pocitu nevolnosti při sledování scény v 3D, je potřeba „vyrobit“ alespoň osm.

SES Astra se tak stává průkopníkem nové zobrazovací technologie, stejně jako tomu bylo před krátkým časem při začátcích vysílání televizní distribuce ve vysokém rozlišení HDTV. Její demokanál na satelitu Astra 19,2° východně účinně napomáhal k seznámení potenciálních zákazníků s HDTV signálem a jeho zobrazením na obrazovkách televizorů.
ARD chce všechny analogové transpondéry převést na HDTV
Petr Janásek, 28. května 2009
V rozhovoru pro časopis „Digital Fernsehen“ objasnila mluvčí populární televizní stanice ARD Brigitte Busch záměr společnosti, jak dál pokračovat s transpondéry satelitu Astra na orbitální pozici 19,2° východně po ukončení jejich analogového vysílání.

"Na satelitním systému Astra nebudou odpojeny žádné transpondéry a všechny původně analogové frekvence budeme provozovat digitálně“. Dále také zdůraznila Brigitte Busch nutnost dohody mezi ARD a ZDF, pro stanovení společného termínu pro pro přechod z analogového na digitální vysílání pro distribuci pořadů ve vysokém rozlišením obrazu (HDTV).
V Plzni proběhl seminář k digitalizaci
Rostislav Starý, 28. května 2009
Odborného semináře k digitalizaci TV vysílání, který 28. května v Plzni uspořádala Národní koordinační skupina pro digitální vysílání v ČR (NKS) a České Radiokomunikace, a.s. (ČRa), se zúčastnilo přibližně 40 specialistů na anténní systémy. Představili jim informační kampaň zaměřenou na Plzeňsko a Karlovarsko a prodiskutovali s nimi technologické detaily přechodu na digitální TV vysílání.

Na Plzeňsku a Karlovarsku dojde k ukončení zemského analogového televizního vysílání z vysílačů Plzeň – Krašov, Cheb – Zelená hora, Plzeň – Krkavec, Mariánské Lázně – Dyleň a Jáchymov – Klínovec v září tohoto roku. Digitální signál je již v obou regionech vysílán, s přechodem na digitální TV vysílání proto není třeba čekat.

Plzeňský odborný seminář navázal na obdobný seminář pořádaný ČRa v lednu 2009 v Praze. Zástupci NKS, ČRa, Prima TV a České televize seznámili specialisty na anténní systémy s technickými detaily přechodu na digitální televizní vysílání. „Informační kampaň zaměřená na region Plzeňska vychází ze struktury, která se osvědčila v Praze,“ informoval anténáře Zdeněk Duspiva. Součástí kampaně jsou kromě mediální a PR složky opět i mobilní digihlídky, zdarma distribuované Diginoviny, semináře pro veřejnost a další aktivity.

Na nutnost připravit se na ukončení analogového TV vysílání znovu upozorní i piktogram na programu České televize a obdobné aktivity komerčních televizí. Spolu s vysílačem Plzeň – Krašov dojde k ukončení analogového televizního vysílání i z vysílačů Cheb – Zelená hora, Plzeň – Krkavec, Mariánské Lázně – Dyleň a Jáchymov – Klínovec, v regionu Plzeňska a Karlovarska se tak přechod na digitální TV vysílání týká v zásadě všech, kdo přijímají televizní signál zemsky (přes anténu). Diváků, kteří mají satelitní, kabelový nebo IPTV příjem, se ukončení zemského analogového televizního vysílání nijak netýká.

Pokrytí digitálním signálem je na stejné úrovni, jako bylo pokrytí signálem analogovým. Pro lepší příjem budou v provozu i opakovače, tzv. gap fillery. „Z technických důvodů bude signál z gap fillerů mnohdy vertikálně polarizován. Pro lepší příjem televizního signálu je potom vhodné pootočit anténu o 90 stupňů, podobně, jako tomu bylo v Praze,“ upozornil Jiří Vykydal z Českých Radiokomunikací.

V následné diskusi se většina dotazů týkala úrovně pokrytí a případných dokrývačů na území Plzeňska a Karlovarska a pravděpodobného dočasného umístění multiplexu 2 na kanál 66. „V srpnu 2010 se uvolní finální kmitočet 35 pro multiplex 2 a bude třeba digitál ještě znovu přeladit,“ upozornil Vykydal.

Dvouapůlhodinový seminář uzavřel Zdeněk Duspiva: „Přechod na digitální televizní vysílání proběhl v Praze v klidu. Věříme, že stejně jako Pražané přistoupí k přechodu zodpovědně i obyvatelé Plzeňska a Karlovarska a připraví se na ukončení zemského analogového televizního vysílání v dostatečném předstihu. Digitální signál už vysílá, není třeba na nic čekat.“

Další zprávy: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287 > >|Diskusia pokrytie DVB-T v jednotlivých lokalitách
Recenzie prijímačov
Diskusia o DVB-T prijímačoch
Rádio VIVA vysiela v Stropkove a R. Sobote, pripravuje vysielač v Ružomberku
Rádio Jemné Melódie má štyri nové vysielače
Rádio Lumen spúšťa vysielač v Štúrove
Vedú RTVS zodpovední manažéri?
STV Trojka ukončí vysielanie 30. júna
Pozemské vysielanie | Satelitná televízia | Diskuzné fórum | Magazín | Televízny program | Česká verze