DigitálníTelevize.cz DigitálnaTelevízia.sk Energoportál.cz InteligentníDomácnost.cz TV program
Satelitní komplety     |     Televízie najlepšie ceny
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Komerčné DVB-T vysielanie začne na Slovensku na konci roku 2009
, 25. září 2009
Podľa právoplatných povolení na prenos televíznej programovej služby v štandarde DVB-T, ktoré Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) vydal spoločnosti Towercom, a.s., je držiteľ povolení povinný uviesť sieť 1. multiplexu do komerčnej prevádzky 31.12.2009 a signál v tom čase pokryje 79,7 % obyvateľstva. K 31.3.2010 bude pokrytie 89,4 % obyvateľstva Slovenskej republiky. Druhý multiplex a verejnoprávny multiplex budú v komerčnej prevádzke 30.6.2010. Držiteľ povolení zabezpečí podporu štátnej informačnej kampani a pred spustením siete do komerčnej prevádzky spustí komunikačno-produktovú kampaň. Povolenia nadobudli právoplatnosť 23. septembra 2009.

Držiteľ povolenia pred termínom uvedenia siete prvého multiplexu do komerčnej prevádzky spustí informačno-produktovú kampaň, ktorej cieľom bude poskytnúť informácie o termínoch spustenia digitálneho, vypnutia analógového televízneho terestriálneho vysielania, o konkrétnej ponuke set - top boxov, miestach ich distribúcie a zaväzuje sa podporovať záujem verejnosti o rýchly prechod z analógového televízneho terestriálneho vysielania na digitálne televízne terestriálne vysielanie. Towercom, a.s. počas prechodu na digitálne televízne terestriálne vysielanie umožní v prípade straty príjmu signálu alternatívny príjem televízneho vysielania pre všetkých koncových užívateľov na dotknutom území prostredníctvom satelitnej služby až do úplného vypnutia analógového televízneho terestriálneho vysielania. K 31.12.2012 poskytne minimálne tieto služby: EPG (elektronický programový sprievodca), MHP (e-government, on-line nakupovanie), OTA SW aktualizácia. Towercom, a.s. je povinný uhradiť jednorazovú úhradu za vymedzenie frekvencií pre 1. multiplex 600 200 eur, za 2. multiplex 2 000 200 eur a za verejnoprávny multiplex 1 000 200 eur do 14 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutí (povolení).

Dňa 9. septembra 2009 TÚ SR vydal 35 povolení spoločnosti Towercom, a.s., ktorá je víťazom výberových konaní na prevádzkovateľa digitálneho terestriálneho televízneho vysielania (DVB-T). Súčasťou povolení sú relevantné údaje a informácie obsiahnuté vo víťaznej ponuke, ktoré na seba ako záväzky prevzal víťaz výberových konaní. Právoplatné povolenia sú zverejnené na internete - http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=1431

Dňa 14. mája 2009 TÚ SR zverejnil vo svojom vestníku, v jednom celoštátnom denníku (SME) a na internete dve výzvy na predkladanie ponúk do výberových konaní. Výzvami sa začali dve výberové konania na pridelenie frekvencií: 1. pre prevádzkovateľa prvých dvoch multiplexov, 2. pre prevádzkovateľa verejnoprávneho multiplexu digitálneho televízneho terestriálneho vysielania (DVB-T). V stanovenom termíne predložili ponuky do oboch výberových konaní traja záujemcovia: TELECOM CORP., a.s., Towercom, a.s. a Valtech Communications Inc. TÚ SR odovzdal neotvorené ponuky výberovej komisii, ktorej členov vymenoval predseda TÚ SR. Výberová komisia vylúčila spoločnosť Valtech Communications Inc. z dôvodu nesplnenia záväznej požiadavky uvedenej vo výzvach a určila poradie uchádzačov, podľa ktorého je víťazom Towercom, a.s. Stanovené poradie je podľa zákona pre úrad záväzné. Tento postup a kritériá výberu v oboch výberových konaniach vychádzajú zo zákona o elektronických komunikáciách a zákona o digitálnom vysielaní.

DVB-T najneskôr v roku 2012 úplne nahradí doterajšie analógové televízne vysielanie. K prechodu z analógového na digitálne vysielanie prebieha informačná kampaň, ktorej realizácia je v kompetencii Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.
Nový slovenský informační server o digitálním televizním vysílání DigitálnaTelevízia.sk
Jan Burda, 23. září 2009
Informační server o digitálním televizním vysílání, DigitálníTelevize.cz, byl rozšířen v polovině září o slovenskou mutaci na adrese http://www.digitalnatelevizia.sk. Slovenská verze nyní běží v testovacím režimu a obsahuje základní informace o digitálním televizním vysílání a diskusní fórum, které sdílí společná témata věnovaná přijímačům a satelitnímu příjmu se serverem DigitálníTelevize.cz. Zároveň také nabízí regionalizovaná témata o pokrytí DVB-T, kabelových televizích a IPTV. Připravují se i další služby jako je katalog montážních firem, bezplatná inzerce a databáze slovenských vysílačů.
Televize Noe nakrátko v MUXu 3 společnosti Czech Digital Group
Petr Janásek, 21. září 2009
Od čtvrtka 24. 9. 2009 od odpoledních hodin si diváci budou moci naladit program televize Noe z vysílačů na Bukové hoře (kanál 55), Krašov (kanál 52), Cukrák a Praha-město (kanál 59), Kleť (kanál 22), Brno Hády a Brno město (kanál 59), Ostrava Hladnov (kanál 32). Program televize Noe tak doplní stávající programy Z1, televize Public a rozhlasovou stanici Rádia Proglas.

Společnost Czech Digital Group (CDG) tak vychází vstříc projevenému zájmu Televize Noe na krátkodobé umístění v celé síti elektronických komunikací č. 3 při příležitosti návštěvy Papeže Benedikta XVI, který svoji státní a pastorační návštěvu naší země vykoná od soboty 26. do pondělí 28. září 2009. „ Papež Benedikt XVI. navštíví Prahu, Brno a Starou Boleslav. Televize Noe se bude snažit, aby byla u každého významného a důležitého okamžiku Svatého otce, a mohla tak přinést na obrazovky ty nejaktuálnější a nejzajímavější momenty. Televize Noe bude vysílat proti jiným přímé přenosy připravovaných programů jako je sobotní Koncert naděje z Brněnského letiště, nedělní Večer mladých ze Staré Boleslavi a předprogramy před vlastními bohoslužbami“ informoval Mgr. Leoš Ryška, jednatel společnosti Telepace.

„Vnímáme význam této státní návštěvy a chápeme zájem televize Noe přinést co největšímu počtu diváků nejširší aktuální zpravodajství. Technické prostředky nám umožňují zajistit krátkodobé umístění do celé sítě a věříme, že kladné stanovisko obdržíme i od RRTV. Po ukončení návštěvy Papeže Benedikta XVI. budeme program Televize Noe vysílat opět pouze v Praze na kanále 46 a satelitu Astra 3A“, dodal PhDr. Leoš Pohl, předseda představenstva společnosti Czech Digital Group.

Set top boxy, popř. digitální televizory, které automaticky neindikují uživatelům nový program, musí diváci naladit pomocí spuštění automatického nebo manuálního vyhledávání nových služeb. V opačném případě budou postupovat podle informací zobrazených na svých televizorech.
ČT optimalizuje digitalizaci na vysílači Brno – Kojál
Petr Janásek, 18. září 2009
Přeladění analogového vysílání ČT1 a ČT2 na vysílači Brno – Kojál proběhne v listopadu 2009. Česká televize rozhodla o nastavení termínu, kdy budou na Kojálu zaměněny analogové vysílací kmitočty Jedničky a Dvojky, až těsně před vypnutí analogového vysílání ČT2 a spuštění digitálního vysílání všech čtyř programů ČT z tohoto stanoviště (1. 12. 2009), aby divákům z jižní Moravy co nejvíce usnadnila přechod na digitální příjem.

Česká televize při dalším postupu digitalizace na jižní Moravě zohledňuje místní specifika. Ve snaze ušetřit nemalou část diváků v tomto regionu zbytečných nepříjemností upravila termín přeladění analogového zemského vysílání ČT1 a ČT2 z vysílače Brno – Kojál. Původně byl pracovním termínem 1. říjen 2009.

Z vlastního průzkumu České televize vyplynulo, že podstatná část domácností v Brně a okolí je závislá na příjmu analogového zemského vysílání ČT prostřednictvím společných televizních antén (STA) kombinujících signál ČT2 z vysílače Brno - město – Barvičova a ČT1 z vysílače Brno – Kojál. Při záměně analogových vysílacích kmitočtů ČT1 a ČT2 k 1. 10. 2009 pouze na Kojálu by tak mnoho diváků muselo řešit technologickou úpravu STA, ovšem jen s perspektivou dvou měsíců, než bude 1. prosince 2009 spuštěno digitální zemské vysílání veřejnoprávního multiplexu ze stanoviště Brno – Kojál na finálním kmitočtu (29. kanál).

Proto Česká televize rozhodla, že přeladění analogového vysílání ČT1 a ČT2 na vysílači Brno – Kojál proběhne až v těsném předstihu před vypnutím analogového vysílání ČT2 a spuštěním digitálního vysílání všech čtyř programů ČT z Kojálu, zřejmě ve 48. týdnu. Pro diváky z jižní Moravy tato varianta představuje výrazné zjednodušení přechodu na příjem digitálního zemského vysílání, neboť mohou všechny případné úpravy na příjmových zařízeních provést naráz a definitivně. O přesném datu a hodině, kdy na vysílači Brno – Kojál proběhne záměna analogových vysílacích kmitočtů ČT1 a ČT2, bude Česká televize informovat diváckou veřejnost v průběhu měsíce října.
Ukončení vysílání EUROSPORT na dočasné pozici Astra 23,5°E
Petr Janásek, 18. září 2009
Satelitní platforma Skylink oznamuje ukončení dočasné změny technických parametrů příjmu stanice Eurosport pro slovenské zákazníky - uživatele modrých karet Skylink. Skylink provozuje dva systémy podmíněného přístupu:
 • CAS 0D03 pro české a slovenské území - bílé karty Skylink a TT série 3436... a 0285...
 • CAS 0D70 pro slovenské území - modré karty Skylink série 1976... Stanice Eurosport, která je součástí základního volitelného balíčku programů MULTI, je v nabídce Skylinku standardně šířena prostřednictvím satelitu ASTRA 19,2°E. Z technických důvodů nebylo možné po určitý čas připojit systém CAS 0D70 na distribuci z tohoto satelitu, proto Skylink pro slovenské majitele modrých karet dočasně uplinkoval Eurosport také na satelit ASTRA 23,5°E.

  Nyní Skylink přistupuje k ukončení tohoto dočasného opatření. Od 17. 9. 2009 je Eurosport na pozici 19,2°E znovu přístupný i majitelům modrých karet Skylink a následně dne 22. 9. 2009 bude ukončena distribuce Eurosportu na pozici 23,5°E. Tato změna příjmu se týká uživatelů modrých karet Skylink. Příjem programů z pozice 19,2°E je technicky možný se satelitní anténou s dvěma konvertory (Duo LNB) nebo se zařízením pro natáčení satelitní antény.

  Tato změna se může týkat i některých uživatelů bílých karet Skylink, kteří si Eurosport nenaladili na pozici 19,2°E a sledovali ho na dočasné pozici 23,5°E (frekvence 11 992 MHz).

  Na místo uvolněné Eurosportu na pozici 23,5°E (11 992 MHz) bude do programové nabídky zpět zařazen žádaný filmový program MGM, který byl z provozních důvodů během září 2009 vyřazen.

  Technické parametry pro naladění programů

  Eurosport
  satelit: Astra 19,2 ° E
  kmitočet: 12 344 MHz
  polarizace: Horizontální
  SR: 27 500
  FEC: 3 / 4

  MGM (namísto dočasného Eurosportu)
  satelit: Astra 23,5 ° E
  kmitočet: 11 992 MHz
  polarizace: Horizontální
  SR: 27 500
  FEC: 3 / 4

  Uživatelům karet Skylink a zejména předplatitelům programového balíčku MULTI se Zákaznický servis Skylink omlouvá za komplikace vyvolané událostmi mimo kontrolu kdy nebylo možné najít řešení, při kterém není nutné přeladění satelitního přijímače.
 • Novinky CS Linku od podzimu 2009
  Petr Janásek, 18. září 2009
  Satelitní platforma CS Link od 15.9.09 oficiálně zařazuje do své nabídky 8 nových TV stanic a zcela novou strukturu zvýhodněných programových kombinací – balíčků. Nyní nabízí jeden kompletní balík s novým názvem TOTAL, v kterém si abonenti mohou nově zvolit pouze některou jeho část: MIX / DOKUMENT / SPORT nebo si sami sestavit svůj vlastní balíček šesti TV programů s názvem MÝCH 6.

  CS Link se rozhodl také podpořit předplatné na delší období a zavádí tedy kromě nových balíčků a cen i zajímavý systém slev. Pamatováno je však i na takové zájemce, kteří nemohou nebo nechtějí vynakládat vyšší, i když zvýhodněné částky a proto ke všem stávajícím způsobům úhrady je přidáno ještě SIPO a inkaso účtu. Ti uživatelé, kteří tuto formu platby využijí, získají stejnou zvýhodněnou měsíční cenu jako u ročního předplatného.

  Programová kombinace Total (nahradila původní balíček „Géčko“) obsahuje navíc 6 nových programů. S 20 atraktivními programy je univerzálním řešením pro ty, kteří volí nejen kvalitní obsah TV programu, ale též oceňují dostatečný výběr. Obsahuje televizní stanice všech žánrů a pro všechny – filmy, dokumenty, sport, dětské kanály i programy pro dospělé.  U programové kombinace Mých 6 si uživatel může sestavit svých 6 NEJ z programů balíku TOTAL (vyjma Eurosport).  Programová kombinace Mix je zredukovaný výběr nejžádanějších programů.  Programová kombinace Dokument zahrnuje kromě dokumentárních programů také dokumentárně vzdělávací pořady na českých dokumentárních programech.  Programová kombinace Sport  Programová kombinace Film  Programová kombinace Filmbox obsahuje filmové kanály FILMBOX a FILMBOX EXTRA  Samostatně placené programy, jejichž nabídka je také od 15.9.2009 rozšířena, si mohou zájemci objednat samostatně. Předplatit si je lze buď na měsíc, 3 měsíce, 6 měsíců, 1 rok, 2 roky a 3 roky. Další podrobnosti včetně kompletního ceníku placených programů, dekódovacích karet, převodů karet a podrobných pokynů k registraci karet najdou zájemci o nové možnosti nabídky CS Linku na webových stránkách www.cslink.cz.

  Zdroj: CS Link
  Polská TVP spouští FTA platformu na satelitu ASTRA
  Petr Janásek, 15. září 2009
  Společnost SES ASTRA z holdingu SES dnes oznámila spuštění nekódovaného vysílání polské veřejnoprávní televize Telewizja Polska SA (TVP) na satelitech ASTRA. TVP si tak rozšířila smluvní přenosovou kapacitu využívanou již od roku 2005 použitím dvojice transpondérů na hlavní orbitální pozici ASTRA 19,2° východní délky.

  Piotr Farfal, prezident Telewizja Polska, uvedl: „Dohoda se společností SES ASTRA umožní milionům polských zákazníků sledovat všechny veřejnoprávní televizní programy polské televize v té nejvyšší digitální kvalitě. Předmětná smlouva je milníkem v digitalizaci na území Polska.“

  TVP na základě nové smlouvy využije tzv. spot beam družice ASTRA 1KR, díky čemuž bude TVP moci vysílat všechny své programy na polském trhu nekódovaně. Nabídka TVP na satelitech ASTRA bude zahrnovat kompletní balíček programů TVP, s kanály TVP 1, TVP 2, TVP INFO, TVP POLONIA, TVP KULTURA, TVP SPORT, TVP HISTORIA a TVP HD. TVP zvažuje nabízet volitelně také další placené televizní programy.

  Parametry pro naladění příjímače:

  Satelit Astra (19,2°E), kmitočet 10,862 GHz, horizontální polarizace, SR 22000, FEC 5/6, norma DVB-S2, modulace 8PSK

  Program TVP1 - SID 7100, VPID 512 (MPEG-4), APID 650, 651 (AC3)
  Program TVP2 - SID 7101, VPID 513 (MPEG-4), APID 660, 661 (AC3)
  Program TVP Info - SID 7102, VPID 514 (MPEG-4), APID 670 (AC3)
  Program TVP Sport - SID 7103, VPID 515 (MPEG-4), APID 680, 681 (AC3)
  Program TV Polonia - SID 7104, VPID 516 (MPEG-4), APID 690, 691 (AC3)
  Program TVP Historia - SID 7105, VPID 517 (MPEG-4), APID 700 (AC3)
  Program TVP Kultura - SID 7106, VPID 518 (MPEG-4), APID 710 (AC3)
  Program TVP HD - SID 7120, VPID 532(MPEG-4), APID 850, 851 (AC3)
  Program TV Puls - SID 7109, VPID 521 (MPEG-4), APID 740 (AC3)

  Alexander Oudendijk, obchodní ředitel společnosti SES ASTRA, k události uvedl: „Nesmírně nás těší, že jsme rozšířili stávající smlouvu s tak silným partnerem, jakým je TVP. Nová smlouva znamená posílení spolupráce s SES ASTRA a umožní nám pokračovat v budování strategického postavení v Polsku, které je jedním z nejvýznamnějších trhů východní Evropy.“

  Zdroj: ASTRA Central Eastern Europe
  Celostátní sraz satelitního DX-klubu na Kozákově
  Petr Janásek, 14. září 2009
  O druhém zářijovém víkendu, během pátku a soboty, s velkým úspěchem proběhl ve východních Čechách sraz nadšenců pro techniku satelitního příjmu televize a rozhlasu. Na známém výletním bodu na kopci Kozákov u Turnova v Riegrově chatě, patřící Českému klubu turistů, byl k dispozici rezervovaný prostor v sále, pro přihlášené i čestné hosty zajištěno ubytování, občerstvení a samozřejmě také potřebná satelitní technika určená pro praktické pokusy a předvádění.

  Účastníci se sem sjeli nejen z různých koutů Čech (nejdále až z Českých Budějovic), ale dokonce i ze Slovenska z Bratislavy. Celá akce měla zcela přátelský a otevřený ráz, podtržený večerním společenským posezením a tím, že se jednalo již o druhé setkání (první se konalo na jaře ve Starých Splavech u Máchova jezera). O různých tématech se proto v jednotlivých skupinách zájemců diskutovalo opravdu věcně, zasvěceně a do hloubky.

  Svou aktivní přítomností poctili sraz také zástupci společnosti TradeTec, a.s., jmenovitě ředitel prodeje Čestmír Zeman a markengový manažer Jan Augusta. V neformální diskuzi během celého pobytu zodpovídali a reagovali na řadu dotazů, týkajících se jak obchodní politiky přístupových karet tak i připravovaného nástupu technologie HD pro abonenty Skylink.

  Po praktické stránce měli účastníci k dispozici nainstalované paraboly a to jak ofsettovou tak i rotační o průměru 1,8 m s možností nasměrování na různé satelity, speciální špičkový přehledový přijímač, profesionální měřič satelitních signálů a další vybavení. Mimo řadu jiných aktivit se zkoušel i příjem v C-pásmu, který však nebyl úspěšný kvůli značné intezitě elektromagnetického pole různých služeb, využívající této lokality.


  Zkoušel se také příjem anglických programů z pozice 23,5o E. a dalších neobvyklých kanálů z různých satelitů. Vzhledem k výhodné poloze stanoviště vysoko nad ostatním terénem se úspěšně zkoušel i dálkový příjem stále více se rozšiřujícího terestrického vysílání digitální televize z Polské republiky.

  Setkání vhodně doplnila i burza satelitní a radiové techniky, která také přilákala řadu zájemců o toto, stále více populárnější a rozvíjející se, hobby.

  Na neposledním místě stojí připomenout, že celou akci inicioval a zorganizoval známý propagátor satelitního DX-ingu Jiří Vaněk. Tomu patří dík za to, že se účastníci rozjížděli obohaceni o nové poznatky a impulzy pro další činnost.


  Další zprávy: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287 > >|  Diskusia pokrytie DVB-T v jednotlivých lokalitách
  Recenzie prijímačov
  Diskusia o DVB-T prijímačoch
  Rádio VIVA vysiela v Stropkove a R. Sobote, pripravuje vysielač v Ružomberku
  Rádio Jemné Melódie má štyri nové vysielače
  Rádio Lumen spúšťa vysielač v Štúrove
  Vedú RTVS zodpovední manažéri?
  STV Trojka ukončí vysielanie 30. júna
  Pozemské vysielanie | Satelitná televízia | Diskuzné fórum | Magazín | Televízny program | Česká verze