DigitálníTelevize.cz DigitálnaTelevízia.sk Energoportál.cz InteligentníDomácnost.cz TV program
Satelitní komplety     |     Televízie najlepšie ceny
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Slovenský rozhlas plánuje spustiť dalšiu stanicu
Marián Felix, 26. října 2009
Programový riaditeľ SRo Ľuboš Machaj uviedol na konferencii „Médiá verejnej služby – verejný záujem a verejná služba v digitálnom veku“, že Slovenský rozhlas (SRo) chce budúci rok sprevádzkovať svoju deviatu programovú službu. Určená má byť pre mladú generáciu a zatiaľ nesie pracovný názov Rádio Junior.

V júli tohto roku rozhlas spustil dve nové špecializované programové služby Rádio Klasika a Rádio Litera. Aktuálne sú šírené prostredníctvom satelitnej platformy Skylink, mali by tiež byť súčasťou pilotných projektov digitálneho terestriálneho vysielania.

V súčasnosti má SRo osem programových služieb. Podľa zákona musí mať minimálne šesť programových služieb, z toho tri celoplošné.

Podľa slov Ľuboša Machaja SRo chce byť inštitúciou, ktorá bude realizovať rozhlasovú digitalizáciu. V Európe však zatiaľ administratívne rozhodnutie o digitalizácii rozhlasu nepadlo. Budúci rok SRo plánuje pre Bratislavu spustiť skúšobné digitálne rozhlasové vysielanie v systéme DRM+ a sprevádzkovať digitálnu knižnicu.

Zdroj: medialne.sk (http://medialne.etrend.sk)
Konec analogu v územní oblasti Plzeň se obešel bez problémů
Redakce, 21. října 2009
Podle průzkumu, který si týden po ukončení zemského analogového TV vysílání v územní oblasti Plzeň nechala udělat Národní koordinační skupina pro digitální vysílání v ČR (NKS), jen tři procenta domácností nepřešla na digitální TV vysílání před vypnutím analogového. „Nejčastěji opozdilci přechod na digitální vysílání odkládali z časových důvodů s tím, že ho dořeší až po ukončení analogu,“ upřesnil národní koordinátor Zdeněk Duspiva.

Průzkum byl realizován na vzorku 600 respondentů v období 8. – 14. října 2009. Podle jeho výsledků více jak polovina (53 %) domácností přešla na zemské digitální televizní vysílání, 22 % respondentů dalo přednost satelitnímu příjmu a 17 % kabelové TV. Analogový příjem z jiných vysílačů dále využívá 5 % respondentů, žádný signál nepřijímají 2 % respondentů, IPTV využívá 1 % respondentů. Jen 9 % respondentů se setkalo při přechodu na digitální TV vysílání s nějakým problémem, nejčastěji horší kvalitou signálu spojenou s nutností úpravy individuálních antén či anténních systémů.

Informační kampaň k přechodu na digitální TV vysílání hodnotilo kladně 83 % respondentů, 17 % ji považuje za nedostatečnou a 0 % (3 odpovědi) za velmi špatnou. Celková informovanost o ukončení zemského analogového televizního vysílání činila 99 % respondentů. Nejdůležitějším zdrojem informací byly pro obyvatele územní oblasti Plzeň Diginoviny (22 %) a televizní vysílání (23 %). Následuje internet (18 %), tisk (15 %), infolinka (12 %), rozhlasové vysílání (8 %) a digihlídky (2 %).
Towercom plánuje spustenie komerčnej prevádzky DVB-T v decembri 2009
Marián Felix, 20. října 2009
Spoločnosť Towercom, prevádzkovateľ digitálneho terestriálneho vysielania v SR, sa pripravuje na spustenie komerčnej prevádzky DVB-T. Towercom plánuje preinvestovať pri budovaní celoplošnej digitálnej siete na Slovensku desiatky miliónov EUR.

„Príprava technolologickej časti je v plnom prúde, anténne systémy sú objednané a termíny potvrdené dodávateľmi. Všetko prebieha podľa plánu a v decembri 2009 spustíme komerčnú prevádzku prvého multiplexu. Dúfame, že počasie neukáže svoju extrémnu stránku." povedal Roman Fischer, predseda predstavenstva Towercomu k aktuálnemu stavu príprav projektu DVB-T.

V súvislosti s implementáciou nového záložného vysoko napäťového systému na televíznej veži Kamzík je naplánovaná kompletná odstávka tejto vysielacej veže dňa 21.10.2009 v čase od 00:30 do 05:00 hod. Táto nočná odstávka bude mať za následok nedostupnosť služieb poskytovaných z vysielacej veže Kamzík pre Bratislavu a okolie. Pôjde predovšetkým o televízne analógové aj digitálne pilotné terestriálne vysielanie, rozhlasové vysielanie a satelitné služby Skylink.

Modernizáciou záložného napäťového systému sa zvýši kvalita a zabezpečenie poskytovaných služieb. Spoločnosť Towercom je držiteľom certifikátu riadenia kvality ISO 9001:2008, systému riadenia ochrany životného prostredia 14001:2005 a systému riadenia informačnej bezpečnosti 27001:2005.

Zdroj: Tlačová správa spoločnosti Towercom, a.s. zo dňa 19. 10. 2009 (www.towercom.sk)
Ministerstvo zmluvu so Slovenským rozhlasom neuzavrie
Marián Felix , 19. října 2009
Podľa vyhlásenia svojho tlačového referátu, ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (MK SR) neuzavrie so Slovenským rozhlasom (SRo) zmluvu na výrobu pôvodných programov na rok 2010. V návrhu, ktorý vypracoval SRo, vraj chýbalo členenie programov na jednotlivé typy, minutáž, či náklady na tvorbu a výrobu.

V zdôvodnení MK SR tvrdí, že vedenie SRo nedokázalo ani v predĺženom termíne preukázať svoj záväzok uskutočniť pôvodné programy tak, aby bolo možné transparentne kontrolovať efektívne využitie štátnych peňazí na deklarovaný účel a zároveň trvá na tom, že si nikdy nestanovilo také podmienky, ktoré by mu umožnili ovplyvňovať obsah navrhnutých programov.

Rokovania o zmluve poznačili podľa MK SR obštrukcie zo strany vedenia rozhlasu. Dôvodom vraj okrem iného bola aj „nekorektnosť generálnej riaditeľky Miloslavy Zemkovej, ktorá písomne deklarovala záujem uzavrieť zmluvu so štátom, no súčasne podsúvala verejnosti cez médiá názor, že zmluva ohrozuje nezávislosť SRo“.

Generálna riaditeľka SRo Miloslava Zemková sa domnieva, že reakcia MK SR na niekoľkokrát prepracovaný návrh zmluvy so štátom a prepracovaný dodatok na rok 2010 je prinajmenšom vysoko neštandardná. Výstupy z dohadovacieho konania SRo rešpektoval - aj tie, ktoré sa týkali zmluvy, aj tie, ktoré riešili štruktúru dodatku. SRo však upozornil, že rozhlasová zmluva nemôže byť totožná s televíznou. K osobným invektívam ani k úlohe médií v procese tvorby zmluvy sa M. Zemková vyjadrovať nebude.
NOSTALGIA od listopadu KINO CS
Petr Janásek, 19. října 2009
SPI INTERNATIONAL Czech Republic s.r.o. ohlašuje s platností od 1. listopadu 2009 přeměnu filmového kanálu NOSTALGIA na KINO CS. Pro diváky by nový název měl znamenat nový, žánrově pestrý program s více oblíbenými tituly z domácí kinematografie a filmovou přehlídku československé produkce s širokou nabídkou nejen archivních filmů z 60. až 90. let nýbrž i díla současné české a slovenské kinematografie.

Přehled nabídky KINO CS najdou diváci v předstihu i na nových webových stránkách www.kinocs.cz a od uvedeného data filmový kanál začne vysílat i s novým logem pořady v časovém rozmezí od 13 do 23 hodin.

Paramery pro naladění nového programu v satelitní distribuci jsou stejné jako původního kanálu NOSTALGIA: Satelit Astra 1 G (23,5° E), frekvence 11,992 GHz, polarizace horizontální, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S. Program je kódován systémem CryptoWorks a dostupný na kartách Skylink. Kromě satelitu budou program moci přijímat i diváci v kabelových a IPTV sítích.
Přerušení vysílání Skylinku dne 21.října 2009
Petr Janásek, 15. října 2009
Podle sdělení společnosti TradeTec, a.s. dojde dne 21.října 2009 od 00:30 do 05:00 hodin technické výluce na uplinku TVS Bratislava-Kamzík, kvůli k plánované odstávce energetiky pro přenosovou technologii a její přepojení na nové energocentrum s garancí dodávky elektrického výkonu.

Z těchto důvodů dojde k uvedenému, časově omezenému, přerušení satelitního vysílání na transpondérových kmitočtech 12 565 MHz, 11 797 MHz, 12 109 MHz, které vysílá pražský uplink z Kavčich Hor a zčásti na 11 995 MHz programy distribuované z Bratislavy (SLQ-BRA14 a SLQ-BRA15).

Po skončení odstávky budou ještě cca 2 hodiny odkódovány všechny programy v nabídce platformy Skylink, které jsou šířeny na uvedených transpondérech z Bratislavy.
STV dostane od štátu minimálne 10 miliónov eur ročne
Marián Felix, 13. října 2009
Ministerstvo kultúry SR a Slovenská televízia (STV) by mali uzavrieť zmluvu o obsahoch, cieľoch a zabezpečení služieb verejnosti v oblasti televízneho vysielania na roky 2010-2014, na základe ktorej by STV mala v rokoch 2010 až 2014 ročne dostávať zo štátneho rozpočtu minimálne desať miliónov eur na programy a projekty vo verejnom záujme. Podľa návrhu dodatku by už budúcoročný rozpočet STV mohol narásť o sumu 12,5 milióna eur (376,575 milióna Sk).

Podľa návrhu zmluvy sa ministerstvo a televízia každý rok dohodnú na záväznej špecifikácii záväzku, rozsahu účelových investičných projektov a finančnom záväzku štátu, ktorého celková výška nesmie byť v žiadnom z dodatkov k zmluve nižšia ako desať miliónov eur (301,26 milióna Sk).

STV sa zmluvne zaviaže vysielať nové pôvodné programy vo verejnom záujme (vzdelávacie a výchovné programy zamerané na prezentáciu kultúry, náboženstva, prípadne určené pre skupiny občanov v sociálnej núdzi). Získané financie však STV nesmie použiť na výrobu spravodajstva či investigatívnej publicistiky, nákup zahraničných programov, licenčných práv športových podujatí, či výrobu slovenského znenia prevzatých zahraničných programov. V prípade neefektívneho hospodárenia STV s poskytnutými peniazmi jej hrozia sankcie. Podobnú zmluvu so štátom má uzavrieť aj verejnoprávny Slovenský rozhlas (SRo).
Přeladění analogového převaděče ČT2 v Českých Velenicích a ČT1 ve Stožci
Petr Janásek, 12. října 2009
Na vysílači České Budějovice – Kleť bylo v závěru srpna 2008 v souladu s vládním nařízením o Technickém plánu přechodu a kmitočtovým přídělem Českého telekomunikačního úřadu zahájeno digitální zemské vysílání komerčních sítí. Jak ale nyní kontrolní měření prokázala, digitální signál sítě 2 z Kleti (50. kanál) ruší analogové zemské vysílání ČT2 z převaděče České Velenice (50. kanál) a digitální signál sítě 3 z Kleti (22. kanál) ruší analogové zemské vysílání ČT1 z převaděče Stožec (22. kanál).

Česká televize z těchto důvodů musí přeladit dva analogové převaděče v Jihočeském kraji – 13. října 2009 ČT2 v Českých Velenicích a 15. října 2009 ČT1 ve Stožci. Ruší je totiž digitální zemské vysílání komerčních sítí 2 a 3 z Kleti. Oba analogové převaděče České televize proto budou ve 42. týdnu přeladěny na náhradní kmitočty, která pro ně Český telekomunikační úřad vyhradil.

Analogový převaděč ČT2 v Českých Velenicích na Jindřichohradecku bude v úterý 13. října 2009 přeladěn ze stávajícího 50. nově na 51. kanál. Analogový převaděč ČT1 ve Stožci na Prachaticku bude ve čtvrtek 15. října 2009 přeladěn ze stávajícího 22. nově na 24. kanál.

Analogový převaděč Program Dosavadní kanál Nový kanál Datum přeladění
České Velenice ČT2 50 51 13. 10. 2009
Stožec ČT1 22 24 15. 10. 2009


Přeladění si ve stanovené dny vyžádá na obou analogových převaděčích krátkou výluku. Ve čtvrtek 15. října 2009 bude krátkodobě mimo provoz i analogový převaděč ČT1 ve Strážném na Prachaticku (31. kanál), protože přebírá signál z převaděče Stožec.

Diváci přijímající ČT2 z analogového převaděče České Velenice nebo ČT1 z analogového převaděče Stožec proto budou muset po uvedených datech na svých přijímačích přeladit předvolby, na nichž mají daný program uložený. Nelze ale vyloučit, že některá zařízení individuálních i společných televizních antén (STA) budou potřebovat zásah odborníka. Česká televize se dotčeným divákům omlouvá.

Zdroj: TZ ČT

Další zprávy: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287 > >|Diskusia pokrytie DVB-T v jednotlivých lokalitách
Recenzie prijímačov
Diskusia o DVB-T prijímačoch
Rádio VIVA vysiela v Stropkove a R. Sobote, pripravuje vysielač v Ružomberku
Rádio Jemné Melódie má štyri nové vysielače
Rádio Lumen spúšťa vysielač v Štúrove
Vedú RTVS zodpovední manažéri?
STV Trojka ukončí vysielanie 30. júna
Pozemské vysielanie | Satelitná televízia | Diskuzné fórum | Magazín | Televízny program | Česká verze