DigitálníTelevize.cz DigitálnaTelevízia.sk Energoportál.cz InteligentníDomácnost.cz TV program
Satelitní komplety     |     Televízie najlepšie ceny
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Frekvencie pre miestne multiplexy DVB-T sa budú prideľovať bez výberových konaní
Roman Vavro, 24. června 2010
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) rozhodol, že od 1. júla 2010 bude frekvencie pre miestne multiplexy prideľovať na základe individuálne podanej žiadosti, čo umožní rýchly rozvoj lokálneho DVB-T vysielania.

TÚ SR pre miestne multiplexy pridelí v jednej lokalite jednu frekvenciu. Ďalšiu frekvenciu pre tú istú lokalitu pridelí až po naplnení 70% kapacity existujúceho miestneho multiplexu. Dôvodom takéhoto postupu je povinnosť TÚ SR dohliadať na efektívne využívanie frekvenčného spektra. Vyplýva to z novej prílohy k plánu využívania frekvenčného spektra, ktorú TÚ SR zverejnil na svojom webe. TÚ SR do prílohy k plánu doplnil aj systém DVB-T2.

Zákon o digitálnom vysielaní umožňuje dvojaký výklad spôsobu prideľovania frekvencií pre miestne multiplexy, buď na základe výberového konania alebo bez výberového konania. TÚ SR pred začatím prideľovania frekvencií pre miestne multiplexy uskutočnil verejnú diskusiu o lokálnom digitálnom televíznom vysielaní. Výsledky verejnej diskusie jednoznačne preukázali záujem účastníkov diskusie, t.j. najmä lokálnych televízií, prideľovať frekvencie pre miestne multiplexy bez výberového konania. TÚ SR preto rozhodol, že frekvencie pre miestne multiplexy bude prideľovať na základe individuálne podanej žiadosti. Záujemca o frekvenciu pre miestny multiplex si, podobne ako pri analógovom vysielaní, na vlastné náklady vyhľadá vhodnú frekvenciu. TÚ SR túto frekvenciu následne skoordinuje.

Ak bude koordinácia úspešná, tak TÚ SR pridelí túto frekvenciu záujemcovi. Zakomponovanie systému DVB-T2 do prílohy vychádza zo zámeru európskych krajín využívať tento systém pre digitálne televízne terestriálne vysielanie za účelom zvýšenia efektívnosti využívania frekvenčného spektra, predovšetkým z pohľadu zvýšeného záujmu vysielateľov o vysielanie HDTV (vysielanie s vysokým rozlíšením).

TÚ SR bude dbať aj na dodržiavanie § 53 zákona o digitálnom vysielaní, podľa ktorého „Právnická osoba alebo fyzická osoba nesmie poskytovať viac miestnych multiplexov, ak by signál všetkých miestnych multiplexov, ktoré poskytuje, mohlo prijímať viac ako 30 % obyvateľov Slovenskej republiky. Poskytovatelia multiplexu nesmú vytvoriť sieť miestnych multiplexov, ak by ju mohlo prijímať viac ako 30 % obyvateľov Slovenskej republiky; za sieť miestnych multiplexov sa považuje spoločné šírenie signálu multiplexu alebo spoločné šírenie vysielania programovej služby koncovému užívateľovi, ktoré nie je jeho retransmisiou.“
České Radiokomunikace vymění anténu na Ploštinách
Petr Janásek, 24. června 2010
České Radiokomunikace oznámily výměnu hlavní vysílací antény na vysílači Ploštiny u Valašských Klobouků. Příprava vysílače na přenos digitálního signálu je nutná pro uskutečnění přechodu z analogového na digitální televizní vysílání podle Technického plánu přechodu. Nová anténa bude připravena přenášet jak stávající analogové vysílání, tak nově i první programy v digitální kvalitě. Výměna antény na vysílači Ploštiny je naplánována na den 8. červenec 2010 a to za pomoci jednorotového vrtulníku.

Výměně antény bude předcházet přesun stávajícího analogového vysílání programů ČT1, ČT2 a Prima do náhradního anténního systému k čemuž má dojít během 28. června 2010. Tento krok je nezbytný k plánované výměně hlavní vysílací antény, která bude schopna přenášet i digitální televizní signál.

Kamil Levinský, obchodní ředitel Českých Radiokomunikací, k uvedené akci uvádí: „Ploštiny po osazení novou vysílací anténou budou připraveny na spuštění digitálního televizního vysílání, které divákům přinese nejdříve programy veřejnoprávního multiplexu, k čemuž by dle Technického plánu přechodu mělo dojít v říjnu 2010, a v listopadu 2011 i programy druhého komerčního multiplexu“.
Na Slovensku už vysiela aj verejnoprávny multiplex DVB-T
Marián Felix, 24. června 2010
Podľa vyjadrenia spoločnosti Towercom, a.s. (prevádzkovateľa pozemského vysielania DVB-T na Slovensku), obyvatelia Rožňavy a okolia (vysielač Dievčenská skala, kanál 54, vertikálna polarizácia) môžu od 11. 6. 2010 prijímať vysielanie verejnoprávneho multiplexu. V okolí Rožňavy je teda v rámci vysielania DVB-T dostupných 5 TV programov (prvý + verejnoprávny multiplex).

V priebehu najbližších dní sa uvedie do prevádzky aj druhý multiplex, ktorý budú môcť prijímať obyvatelia z okolia Námestova. Vysielač v Námestove (Magurka, kanál 59, vertikálna polarizácia) je pripravený na šírenie programovej ponuky druhého multiplexu, čaká sa len na udelenie prevádzkového povolenia od TÚ SR. V Námestove a okolí bude tak vo vysielaní DVB?T dostupných 6 TV kanálov (v rámci prvého a druhého multiplexu).

Druhý a verejnoprávny multiplex budú divákom z ostatných regiónov Slovenska dostupné až po uvoľnení príslušných frekvencií pre digitálne vysielanie, t. j. po ukončení analógového vysielania.

Programová ponuka druhého multiplexu: JOJ, JOJ Plus, TV MARKÍZA a DOMA

Programová ponuka verejnoprávneho multiplexu: Jednotka, Dvojka, Trojka (počas MS vo futbale je obsah verejnoprávneho multiplexu dočasne upravený o vysielanie Trojky v rozlíšení HD).

Podľa Towercomu prvý (prechodový) multiplex v súčasnosti pokrýva viac ako 93 % obyvateľstva Slovenska. Jeho hlavným cieľom je vytvoriť priestor pre bezproblémový prechod z analógového na digitálne terestriálne vysielanie.

Zdroj: http://dvbt.towercom.sk
Masivní odpojení FTA satelitních kanálů na Astře 19,2° E
Petr Janásek, 24. června 2010
Jak uvedl server Satnews.de, francouzký satelitní provider Canalsat plánuje ukončení provozu volných televizních programů, vysílajících v současnosti na transpondéru č. 24, o frekvenci 11, 568 GHz, s vertikální polarizací, SR 22 000, FEC 5/6 z telekomunikační družice pro přímé šíření signálu pro domácnosti Astra 19,2° východně. Jedná se konkrétně o kanály Canal Algérie, TV5Monde FBS, Al Masriyah, Rai Uno, RTP Internacional, Tunisie 7, Arte Français, TVE Internacional, TRT Türk und 2M Monde, které mají, k datu 30. června 2010, svoje vysílání z uvedené pozice zastavit.

Plánované odpojení některé z uvedených stanic ostatně potvrzují i na svých internetových stránkách jako například španělská TVE. Televizní kanály TV5Monde FBS a Arte France budou ale z Astry 19,2° E na kmitočtu 11,479 GHz ,vertikální polarizace, SR 22 000, FEC 5/6 a 11,934 GHz, vertikální polarizace, SR 22.000, FEC 5/6 šířeny i nadále. Podobně tomu je i u ostatních z dříve jmenovaných kanálů, které pokračují ve vysílání na družici Hotbird 13° E.

Otázkou zůstává skutečný důvod náhlého ukončení distribuce u takového počtu volně dostupných televizních kanálů najednou. Odborná veřejnost spekuluje, že satelitní poskytovatel Canalsat si připravuje půdu pro volnou přenosovou kapacitu pro uvedení do provozu nových HDTV programů na atraktivní orbitální pozici 19,2° východně, kde začína být v poslední době dost těsno.
Slovenský rozhlas zatiaľ nebude vysielať vo verejnoprávnom multiplexe DVB-T
Marián Felix, 23. června 2010
Podľa riaditeľa Sekcie techniky a IT Slovenského rozhlasu Róberta Oravca sa Slovenský rozhlas zatiaľ nechystá vysielať vo verejnoprávnom multiplexe DVB-T. Pre server Mediálne.sk povedal: „Na šírenie programových služieb Slovenského rozhlasu vo verejnoprávnom multiplexe nemáme dostatok finančných prostriedkov. Tento rok určite nie. Budúci rok bude závisieť od financií.“

Podľa Oravca je verejnoprávny multiplex DVB-T určený pre príjem televízie a rozhlas môže byť pridaný ako doplnková služba. Pre rozhlas je priamo určený systém T-DAB, ktorý však môže byť spustený až po ukončení analógového televízneho vysielania v III. pásme.

Aby sa mohlo spustiť celoplošné vysielanie verejnoprávneho multiplexu, bude potrebné na mnohých miestach vypnúť súčasné analógové vysielanie. Zatiaľ sa plánuje spustiť len provizórne vysielanie tohto multiplexu z vysielača v Rožňave (kvôli formálnemu splneniu povinnosti Towercomu spustiť verejnoprávny multiplex do konca júna 2010).

Slovenský rozhlas bol súčasťou multiplexu DVB-T v rámci pilotného vysielania. V súčasnosti už takto šírený nie je. Všetky jeho kanály vrátane Rádia Litera a Rádia Klasika možno digitálne prijímať cez satelit Astra 3A (23,5° E), na frekvencii Skylinku 12 565 MHz. Okruhy Rádio Slovensko, Rádio Regina, Rádio Devín, Rádio _FM a Rádio Patria vysielajú terestriálne cez sieť analógových vysielačov. Okrem toho Slovenský rozhlas v minulosti testoval digitálne vysielanie v štandarde DRM.

Zdroj: http://medialne.etrend.sk
Digitalizácia na Slovensku sa môže spomaliť – Najvyšší súd dal za pravdu Markíze
Marián Felix, 23. června 2010
Najvyšší súd SR zrušil rozhodnutie Rady pre vysielanie a retransmisiu (licenčná rada) o odobratí frekvencií televízii Markíza. Prípad tak vrátil rade na opätovné konanie. Koncom minulého roka totiž licenčná rada odobrala okolo 250 analógových frekvencií televíziám Markíza, JOJ, TA3 a niekoľkým ďalším lokálnym vysielateľom pre potreby digitalizácie.

Okrem Markízy sa proti tomuto rozhodnutiu odvolali na Najvyšší súd aj televízie JOJ a TA3. Je teda veľmi pravdepodobné, že v ich prípade rozhodne súd podobne.

Riaditeľ kancelárie licenčnej rady Ľuboš Kukliš uviedol, že senát Najvyššieho súdu vidí pochybenie v tom, že vysielatelia nemali možnosť vyjadriť sa k tvorbe zoznamu odnímaných frekvencií, ktorý vytvoril Telekomunikačný úrad SR a na základe ktorého licenčná rada rozhodla o ich odňatí.

Uvedené rozhodnutie Najvyššieho súdu však môže znamenať ďalšie niekoľkomesačné oddialenie procesu digitalizácie pozemského televízneho vysielania.

Predseda licenčnej rady Miloš Mistrík si rozhodnutie Najvyššieho súdu vysvetľuje tak, že celý proces sa bude musieť vrátiť do štádia zostavovania zoznamu odnímaných frekvencii Telekomunikačným úradom SR, keďže podľa súdu majú vysielatelia dostať možnosť zúčastniť sa na jeho tvorbe. Licenčná rada sa ním bude zaoberať až potom.

Hovorca Telekomunikačného úradu Roman Vavro však zareagoval tvrdením, že odoberanie frekvencií je v kompetencii licenčnej rady a TÚ SR nebol účastníkom konania.

Prevádzkovateľ digitálneho vysielania DVB-T na Slovensku – spoločnosť Towercom, a.s. rozhodnutie Najvyššieho súdu rešpektuje a bude čakať, ako rýchlo a v akom rozsahu bude Rada pre vysielanie a retransmisiu konať.

Zdroj: www.sme.sk
Česká televize omezuje zvuk vuvuzel
Jan Burda, 22. června 2010
Česká televize se zařadila k předním světovým vysílatelům a od pondělí 21. června 2010 aplikuje ve svém vysílání z Mistrovství světa ve fotbalu 2010 v Jihoafrické republice speciální audio filtr. Ten do značné míry omezuje nepřetržitý monotónní zvuk vuvuzel.

Česká televize tak vychází vstříc svým divákům, kteří se v posledních dnech hojně vyjadřují k obtěžujícímu hukotu produkovanému právě vuvuzelami. Troubení stovek až tisíců těchto plastových trumpetek, tolik populárních mezi jihoafrickými fotbalovými fanoušky, je na stadionech snímáno ruchovými mikrofony a často zcela přehlušuje ostatní zvuky.

Speciální filtr České televize potlačuje zvuk v určitých frekvenčních pásmech a tím nemalou měrou tlumí troubení vuvuzel.
Celostátní sraz satelitního DX klubu
Petr Janásek, 22. června 2010
Hezké prostředí chatového kempu u Máchova jezera se stalo o minulém víkendu, od pátečního až do nedělního odpoledne, útočištěm nadšenců a příznivců satelitního příjmu ze všech koutů České republiky, kteří se účastnili avizovaného letního srazu SatDXklubu. Ten obětavě dával dohromady a organizoval předseda a známý satelitní guru v jedné osobě, Jiří Vaněk. Pro účastníky bylo zajištěno jak ubytování v pohodlných dvoulůžkových chatkách tak i celodenní možnost stravování ve společenském objektu, kde se vše podstatné, včetně večerních diskuzí u baru, odehrávalo.

Koncepce celého srazu jako neformálního setkání jen dokreslovala přátelskou atmosféru, kde byl prostor jak na předvádění praktických ukázek satelitního příjmu tak i na jakékoliv dotazy u erudovanějších kolegů na všechna odvětví tohoto zajímavého hobby. K vidění a „osahání“ byly také parabolické antény včetně praktických ukázek jejich nasměrování na družice pomocí profesionálních přístrojů, v provozu byla celá řada satelitních přijímačů různých značek. Zájemci si také například mohli konkrétně vyzkoušet různé CAM moduly a dekódovací karty včetně nejnovějších PI-sys karet, které nově nabízí společnost Skylink.

Součástí setkání byla i možnost zakoupit si nové satelitní přijímače a další techniku. Zájemci si mohli mezi sebou vyměnit nebo od druhých koupit v praxi osvědčené doplňky. Stoupající úroveň setkání podtrhly svou účastí také firmy nabízející satelitní techniku právě tak jako zástupci poskytovatelů satelitního vysílání a informačního media. Výsledkem setkání byla všeobecná spokojenost s průběhem letního setkání a příslib na uspořádání dalšího, dá se říci již téměř tradičního, podzimího srazu.
Další zprávy: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287 > >|Diskusia pokrytie DVB-T v jednotlivých lokalitách
Recenzie prijímačov
Diskusia o DVB-T prijímačoch
Rádio VIVA vysiela v Stropkove a R. Sobote, pripravuje vysielač v Ružomberku
Rádio Jemné Melódie má štyri nové vysielače
Rádio Lumen spúšťa vysielač v Štúrove
Vedú RTVS zodpovední manažéri?
STV Trojka ukončí vysielanie 30. júna
Pozemské vysielanie | Satelitná televízia | Diskuzné fórum | Magazín | Televízny program | Česká verze