DigitálníTelevize.cz DigitálnaTelevízia.sk Energoportál.cz InteligentníDomácnost.cz TV program
Satelitní komplety     |     Televízie najlepšie ceny
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Slovenský rozhlas plánuje spustiť skúšobnú prevádzku v digitálnom systéme DRM+
Marián Felix, 30. listopadu 2010
Dňa 24. 11. 2010 pridelila Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) Slovenskému rozhlasu (SRo) frekvenciu 98,9 MHz, na ktorej SRo plánuje spustiť skúšobné vysielanie v digitálnom systéme DRM+ (Digital Radio Mondiale Plus).

Podľa riaditeľa sekcie techniky a IT SRo Róberta Oravca testy začnú ihneď po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia RVR a obstaraní potrebnej technológie.

Podľa predbežného plánu bude verejnoprávny rozhlas šíriť v Bratislave na frekvencii 98,9 MHz v čase od 6:00 do 18:00 program Rádia Patria a od 18:00 do 6:00 budú v systéme DRM+ testované jednotlivé programové služby.

Systém DRM+ predstavuje rozšírenie systému DRM, ktorý je určený na vysielanie v pásmach dlhých, stredných a krátkych vĺn. Naproti tomu však systém DRM+ umožňuje šírenie rozhlasových staníc prostredníctvom veľmi krátkych vĺn vo frekvenčnom spektre od 30 do 174 MHz. V jednom vysielacom kanáli so šírkou pásma 100 kHz je možné šíriť až štyri programy. Okrem zvukových služieb v kvalite blízkej CD umožňuje systém aj šírenie množstva sprievodných informácií a podporuje rôzne dátové aplikácie vrátane programového sprievodcu, či prenosu obrázkov a videosekvencií. Systém bol štandardizovaný v roku 2009.

Zdroj: Medialne.sk
Nové vysielače DVB-T na Slovensku
Marián Felix, 30. listopadu 2010
V uplynulých dňoch spoločnosť Towercom, a.s. spustila na Slovensku ďalšie vysielače druhého a verejnoprávneho terestriálneho multiplexu. Ide o tieto vysielače:

Vysielač Revúca

Druhý multiplex: 27. kanál, vertikálna polarizácia, vyžiarený výkon 0,5 kW

Verejnoprávny multiplex: 54. kanál, vertikálna polarizácia, vyžiarený výkon 2 kW

Vysielač Hnúšťa

Druhý multiplex: 27. kanál, vertikálna polarizácia, vyžiarený výkon 0,2 kW

Verejnoprávny multiplex: 54. kanál, vertikálna polarizácia, vyžiarený výkon 2,7 kW

Pokrytia od týchto vysielačov sú uvedené na nasledujúcich obrázkoch.Vysielač Revúca (druhý multiplex – kanál 27)
Vysielač Revúca (verejnoprávny multiplex – kanál 54)
Vysielač Hnúšťa (druhý multiplex – kanál 27)
Vysielač Hnúšťa (verejnoprávny multiplex – kanál 54)


Zdroj: http://dvbt.towercom.sk
ČT nemůže spustit digitální dokrývače ve Svitavách a Žďáru nad Sázavou
Petr Janásek, 30. listopadu 2010
Analogové vysílače ČT2 v obou městech, ani závislé převaděče ČT2 na dalších místech proto zatím nevypne. Česká televize je nucena změnit harmonogram digitalizace ve Svitavách a Žďáru nad Sázavou. K původně plánovanému termínu 30. listopadu 2010 nemohou být v obou městech spuštěné digitální dokrývače na Kamenné Horce a Harusově vrchu, neboť Česká televize zatím neobdržela pro tyto lokality od Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) kmitočty potřebné k vysílání. Náhradní termín zatím ještě není známý, ale ČTÚ na řešení problémů usilovně pracuje.

Česká televize proto oddaluje také avizované vypnutí analogových vysílačů velkého výkonu ČT2 Svitavy – Kamenná Horka (58. kanál) a ČT2 Žďár nad Sázavou – Harusův vrch (49. kanál) i dalších 12 závislých analogových převaděčů ČT2: Branná, Březová nad Svitavou, Bystřec, Bystřice nad Pernštejnem, Česká Třebová, Horní Čermná, Jablonné nad Orlicí, Kunvald, Olešnice, Petrov, Přibyslav a Vítějeves. Všechny tyto analogové vysílače se měly odmlčet krátce před půlnocí na 1. prosince 2010. Zůstanou však prozatím v provozu, a to až do spuštění zmíněných digitálních opakovačů ve Svitavách a Žďáru nad Sázavou.

O nových termínech spuštění digitálních a vypnutí analogových vysílačů na uvedených místech bude Česká televize informovat ihned, jakmile se Českému telekomunikačnímu úřadu podaří vyřešit související kmitočtovou agendu.

Všechny ostatní kroky plánované k 30. listopadu 2010 proběhnou beze změny. Vypnutý bude analogový vysílač ČT2 velkého výkonu Valašské Meziříčí – Radhošť (49. kanál) a řádný provoz ukončí také 6 analogových převaděčů: ČT1 Bečov nad Teplou, ČT1 Dobřív, ČT1 Hranice u Aše, ČT2 Hutisko, ČT1 Jistebnice a ČT2 Střítež nad Ludinou.
Informace o zahájení časově omezeného vysílání v systému DVB-T2
Petr Janásek, 30. listopadu 2010
Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) zadal v rámci svých smluvních vztahů s Českým metrologickým institutem vypracování technické studie, týkající se digitálního televizního vysílání v systému DVB-T2. Pro možnost ověřování technických parametrů a vlastností systému DVB-T2 vydal tomuto subjektu individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů na časově omezené období do konce roku 2011.

Účelem tohoto vysílání je seznámení se se všemi technickými aspekty nového digitálního systému, ověření možných systémových parametrů a získání praktických zkušeností s vysíláním v rámci rozsáhlých jednofrekvenčních vysílacích sítí. Výsledky tohoto experimentu jsou pro ČTÚ nezbytné pro plánování kmitočtových přidělení pro vysílací sítě DVB-T2 i pro stanovení podmínek v rámci budoucích výběrových řízení pro udělení práv na realizaci vysílacích sítí pro šíření digitálního televizního vysílání v systému DVB-T2.

Dostatečná doba trvání vysílání DVB-T2 umožní ČTÚ a všem ostatním případným zájemcům získat veškeré potřebné informace v odpovídajícím časovém předstihu před rozhodnutím o komerčním využití systému DVB-T2, jehož implementace je pro terestrické vysílání v HD rozlišení nevyhnutelná. Zjištěné poznatky budou z hlediska technologické kompatibility významné rovněž pro výrobce nebo dovozce přijímacích zařízení pro DVB-T2.

Vysílání bylo zahájeno v Praze na kanále 25 dne 29. konce listopadu 2010 v 19 hod. V další etapě projektu bude následně rozšířeno i do oblasti jižních Čech, popř. dalších oblastí. Vlastní vysílání bude pro Český metrologický institut zajišťovat společnost České radiokomunikace, a.s., která má potřebná vysílací stanoviště, anténní systémy a technické prostředky umožňující realizaci vysílání v předpokládaném rozsahu. Monitoring vysílání bude zajišťovat ČTÚ ve spolupráci s oběma subjekty.

ČTÚ důrazně upozorňuje, že toto vysílání není určeno pro komerční účely ani pro řádný příjem šířených programů širokou veřejností. V průběhu vysílání, které nebude probíhat nepřetržitě, ale v souladu s harmonogramem prováděných měření, bude rovněž docházet ke změnám jednotlivých technických parametrů vysílání a na základě požadavku ČTÚ může být kdykoli přerušeno nebo i ukončeno.

O průběhu projektu bude ČTÚ poskytovat průběžně informace na: http://www.ctu.cz/pusobnost-ctu/test-dvb-t2.html

Po ukončení časově omezeného vysílání a zpracování všech získaných výsledků ČTÚ zveřejní souhrnnou zprávu, která bude obsahovat veškeré relevantní poznatky a případná doporučení, která z těchto poznatků vyplynou.

TZ ČTÚ
Posílení DVB-T k 30. listopadu 2010
Petr Janásek, 29. listopadu 2010
Česká televize posílí své digitální zemské vysílání, když k 30. listopadu 2010 rozšíří síť 1 o další 2 digitální opakovače. Multiplex veřejné služby se všemi čtyřmi programy ČT v digitální kvalitě budou vysílat digitální vysílače malého výkonu ze stanovišť Valašské Meziříčí – Radhošť (54. kanál) a Vsetín – Bečevná (36. kanál).

Současně vypne 21 analogových vysílačů velkého i malého výkonu. Síť 1 bude od 30. 11. 2010 čítat již 26 digitálních vysílačů velkého výkonu a 44 digitálních vysílačů malého výkonu.

Výstavbu dalších digitálních vysílačů malého výkonu Česká televize nyní analyzuje. Ke spuštění se připravují digitální dokrývače Svitavy – Kamenná Horka a Žďár nad Sázavou – Harusův vrch, v relativně blízkém časovém horizontu budou následovat i Huslenky, Náměšť nad Oslavou, Nový Hrozenkov, Velké Karlovice a Zlaté Hory (konkrétní termíny a definitivní vysílací kmitočty budou stanovené).

DVB-T vysílání České televize dosahuje dle Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) od 1. 10. 2010 teoretického pokrytí 99,9 % obyvatel ČR. Multiplex veřejné služby tak překračuje zákonnou hranici pro celoplošné pokrytí a je nejdostupnější sítí digitálního zemského vysílání v České republice.

Vypnutí analogu k 30. listopadu

V úterý 30. listopadu 2010 Česká televize vypne dalších 21 analogových vysílačů. Řádný provoz ukončí 3 analogové vysílače velkého výkonu ČT2 Svitavy – Kamenná Horka (58. kanál), ČT2 Valašské Meziříčí – Radhošť (49. kanál) a ČT2 Žďár nad Sázavou – Harusův vrch (49. kanál). Na dalších 18 místech se definitivně odmlčí analogové převaděče ČT2 i ČT1 (kompletní přehled níže).

Signály všech 3 analogových vysílačů ČT2 velkého výkonu a 14 závislých analogových převaděčů ČT2 (v přehledu níže zvýrazněné tučně; vypnuté budou těsně před půlnocí na 1. 12. 2010) jsou od 6. října 2010 označené piktogramem (grafický symbol v podobě čtyř čtverečků v pravém spodním rohu obrazovky), vedle něhož se od 5. listopadu 2010 průběžně objevuje také textová lišta s bližšími informacemi o vypnutí.

Do vysílání 4 analogových převaděčů ČT1 (v přehledu níže nejsou tučně zvýrazněné; řádný provoz ukončí k 30. 11. 2010, reálně vypnuté mohou být o několik hodin až dnů později) není z technických důvodů před vypnutím vložen piktogram ani textová lišta.

Analogové vysílače ČT velkého výkonu připravené na vypnutí k 30. 11. 2010Signály těchto analogových vysílačů jsou označené od 6. 10. 2010 piktogramem a od 5. 11. 2010 i textovou lištou.

Analogové převaděče ČT připravené na vypnutí k 30. 11. 2010Signály tučně zvýrazněných analogových převaděčů ČT2 jsou označené od 6. 10. 2010 piktogramem a od 5. 11. 2010 i textovou lištou. Signály ostatních analogových převaděčů ČT1 před vypnutím označené z technických důvodů nejsou.

Na vypnutí všech uvedených analogových vysílačů velkého i malého výkonu Česká televize upozorňuje nejen širokou diváckou veřejnost ve svém vysílání, na webu i v teletextu, ale individuálně informovala také místní samosprávu všech dotčených měst a obcí.

Zdroj Tiskový útvar ČT
Panevropská 3D stanice BRAVA3D vysílá z družic ASTRA
Redakce, 24. listopadu 2010
Společnost SES ASTRA, člen skupiny SES (pařížská a lucemburská burza Euronext: SESG) oznámila, že holandská televizní stanice Brava3D začala vysílat přes satelit ASTRA na pozici 23,5° východně. Brava3D je první panevropskou stanicí s 3D obrazem, která nabízí kombinaci klasické hudby, opery a baletu v 3D kvalitě.

Trh s televizním vysíláním v 3D kvalitě rychle roste. Průzkum, který nedávno provedla agentura Informa Telecoms & Media, ukázal, že 25 milionů evropských domácností vybavených televizí bude mít do roku 2015 televizor s 3D obrazem.

Bill Wijdeveld, generální ředitel společnosti ASTRA Benelux, prohlásil: „Televize s 3D obrazem doslova vnáší do sledování televize nový rozměr a vytváří novou úroveň kvality zážitků při sledování televize, které doplňují obraz ve vysokém rozlišení (HD). Společnost ASTRA, která je průkopníkem v přenosu 3D obrazu, velice vítá smlouvu uzavřenou se stanicí Brava3D. Pokračující růst trhu s televizním vysíláním v 3D kvalitě provází i rostoucí poptávka po kvalitních programech s 3D obrazem. Satelitní vysílání je ideální k tomu, aby uspokojilo požadavek provozovatelů televizních stanic na dostatečnou kapacitu a očekávání diváků, že budou moci sledovat vysílání v co nejvyšší kvalitě.“

Jur Bron, generální ředitel stanice Brava3D, dodal: „Spuštění vysílání stanice Brava3D je dalším logickým krokem, který následuje po mezinárodním úspěchu stanice BravaHD. Vysílání prostřednictvím satelitu ASTRA nám zajistí hospodárné a vysoce kvalitní vysílání stanice Brava3D do všech televizních platforem v Evropě. Stanice Brava3D nabízí jedinečné zážitky; jsme přesvědčeni, že se nám otvírá rozsáhlý trh.“

Stanice Brava3D vysílá prostřednictvím satelitu ASTRA 3B na pozici 23,5° východně, frekvenci 11778,00 MHz, ve vertikální polarizaci. Vysílání je prozatím nekódované. Nekódovaný kanál ASTRA 3D ve zkušebním vysílání lze přijímat přes satelit ASTRA na pozici 23,5° východně, na frekvenci 11720,00 MHz, v horizontální polarizaci.
Vánoce se Skylinkem
Petr Janásek, 24. listopadu 2010
Česko-slovenská satelitní platforma Skylink připravila akci k letošním Vánocům. Všichni zákazníci Skylinku, kteří si do 23. 12. 2010 předplatí programový balíček MULTI HD minimálně na 2 měsíce, získají v prvním měsíci předplatného kompletní programovou nabídku Skylinku.

Z čeho se vánoční dárek od Skylinku skládá?

  • Z aktivace prémiových programů CS TV v hodnotě 89,- Kč (3,60 EUR), na dobu 1 měsíce,tj. programy Doku CS, Kino CS, Muzika CS.
  • Dále z aktivace na 1 měsíc prémiových programů HBO HD a Cinemax v hodnotě 325,- Kč (12,7 EUR).
  • A ještě po dobu 1 měsícwe aktivaci prémiových programů Hustler TV a Man-X v hodnotách 240,- Kč a 260,- Kč (9,70 EUR a 10,40 EUR).
Celková hodnota vánočního dárku od Skylinku tak činí 914,- Kč (36,40 EUR). Samozřejmě, pro příjem programů v HD obrazové kvalitě je nutný HD satelitní přijímač.

Jak na vánoční akci?

V termínu do 23. 12. 2010 si zájemce musí předplatit balíček MULTI HD a to minimálně na 2 měsíce přičemž jednorázovou platbu předplatného je možné uskutečnit několika způsoby:

  • platební kartou na registračním webu Skylinku
  • v hotovosti u prodejce služeb Skylink
  • v hotovosti na pobočkách banky
  • jednorázovým příkazem z bankovního účtu
  • poštovní poukázkou
Pro identifikaci platby je potřeba úvést údaje:

Částka = 454,- Kč (17,- EUR) x počet měsíců předplatného nebo 4.994,- Kč (187,- EUR) na rok. Variabilní symbol = posledních deset číslic čísla dekódovací karty, Specifický symbol = 801, Číslo bankovního účtu Skylink = 43 0843190287 / 0100 pro ČR, 25661323 / 7500 pro SR. Pro uplatnění akce rozhodující datum připsání platby na účet Skylinku (do 23. 12. 2010).

Zdroj PR Skylink
Európska komisia schválila Slovensku dotáciu na paralelnú prevádzku TV vysielania
Marián Felix, 19. listopadu 2010
V stredu 17. novembra 2010 schválila Európska komisia ďalšiu dotáciu súvisiacu s prechodom na digitálne pozemské televízne vysielanie na Slovensku. Komisia súhlasila so štátnou podporou vo výške 7 miliónov eur, ktorá je určená na paralelné analógové a digitálne vysielanie.

Podľa tohto rozhodnutia môže štát počas trvania paralelného vysielania preplatiť prevádzkovateľom vysielania a sietí polovicu nákladov súvisiacich s prenosom analógového signálu a nákupom alebo prenájmom dočasných mobilných analógových vysielačov.

Podľa Európskej komisie dotačný systém nezvýhodňuje terestriálnu technológiu pred ostatnými, a teda nebude narušená hospodárska súťaž, pretože táto dotácia je určená iba na dodatočné náklady súvisiace s prechodom na DVB-T. Uchádzači o dotáciu budú môcť získať príspevok na základe výberového konania.

Paralelná prevádzka digitálneho a analógového vysielania sa týka štyroch TV programov (Jednotka, Dvojka, TV Markíza a TV JOJ). Koľko platia televízie za digitálne vysielanie, nie je presne známe. Podľa zmluvy STV so spoločnosťou Towercom, a.s. bude ročné prevádzkovanie verejnoprávneho multiplexu stáť cca 13 miliónov eur.

Pred časom už Európska komisia odobrila Slovensku dotácie na prijímače digitálnej televízie pre vybrané sociálne slabšie skupiny až do výšky 20 eur na domácnosť. Momentálne však na takúto podporu ešte nie sú vyčlenené prostriedky zo štátneho rozpočtu. Ani dotačná schéma nie je známa, hoci v niektorých lokalitách sa už začalo s vypínaním analógového vysielania.

Zdroj: Mediálne.sk

Další zprávy: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287 > >|Diskusia pokrytie DVB-T v jednotlivých lokalitách
Recenzie prijímačov
Diskusia o DVB-T prijímačoch
Rádio VIVA vysiela v Stropkove a R. Sobote, pripravuje vysielač v Ružomberku
Rádio Jemné Melódie má štyri nové vysielače
Rádio Lumen spúšťa vysielač v Štúrove
Vedú RTVS zodpovední manažéri?
STV Trojka ukončí vysielanie 30. júna
Pozemské vysielanie | Satelitná televízia | Diskuzné fórum | Magazín | Televízny program | Česká verze