DigitálníTelevize.cz DigitálnaTelevízia.sk Energoportál.cz InteligentníDomácnost.cz TV program
Satelitní komplety     |     Televízie najlepšie ceny
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Zatiaľ bolo vyplatených takmer 5000 príspevkov na digitálne prijímače
Marián Felix, 13. července 2011
Podľa tlačovej správy zverejnenej ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (MDVRR SR), od marca do konca júna 2011 bolo oprávneným žiadateľom vyplatených takmer 5 000 jednorazových príspevkov v hodnote 20 eur. Tieto príspevky sú určené na kúpu zariadenia potrebného na príjem digitálneho vysielania akejkoľvek platformy (DVB-T, DVB-S, DVB-C a pod.).

Podľa generálneho riaditeľa sekcie elektronických komunikácií a poštových služieb MDVRR SR Viliama Podhorského doteraz požiadalo o príspevok viac ako 9 000 občanov. Z toho takmer 2 700 žiadostí bolo neoprávnených, keďže nespĺňali predpísané náležitosti. Najčastejším problémom bolo chýbajúce potvrdenie z úradu práce. Nárok na príspevok majú totiž len poberatelia dávky v hmotnej núdzi, ktorí sú zároveň platitelia tzv. koncesionárskych poplatkov, prípadne sú od týchto poplatkov oslobodení (napr. držitelia preukazu ZŤP). Databáza o aktuálnom stave vybavovania žiadostí je dostupná na stránke ministerstva http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=105136. O príspevok je ešte možné požiadať do konca augusta 2011.

Digitálna televízia by mala podľa ministerstva priniesť televíznym divákom vyššiu kvalitu, lepší signál a čistejší obraz a zvuk bez mesačných poplatkov a bez viazanosti. V súčasnosti sú programy JOJ, JOJ Plus, Markíza a Doma dostupné v rámci vysielania DVB-T na Slovensku pre viac ako 91 % obyvateľstva, programy verejnoprávnej televízie Jednotka a Dvojka môže sledovať viac ako 95 % obyvateľov.

Okrem toho zavedenie digitálneho televízneho vysielania prináša uvoľnenie časti frekvenčného spektra (digitálna dividenda). Toto uvoľnené spektrum bude podľa rozhodnutia Európskej komisie zamerané predovšetkým na poskytovanie elektronických komunikačných služieb, najmä na sprístupnenie širokopásmového internetu pre koncových užívateľov.
Vysielanie prvého multiplexu na Slovensku končí 15. júla 2011
Marián Felix, 13. července 2011
Koncom júna 2011 bola na Slovensku dokončená výstavba sietí druhého a verejnoprávneho multiplexu pozemskej digitálnej televízie DVB-T. Okrem týchto dvoch multiplexov je však ešte v prevádzke prvý (prechodový) multiplex, spustenie ktorého koncom roka 2009 vlastne odštartovalo digitalizáciu TV vysielania.

Hoci prevádzkovateľ tohto multiplexu – spoločnosť Towercom, a.s. – disponuje licenciou na jeho vysielanie, ktorá je platná až do roku 2015, v súčasnom období sa prevádzka jeho jednotlivých vysielačov postupne ukončuje. Možno predpokladať, že hlavnou príčinou ich vypínania sú ekonomické dôvody, pretože súčasné vysielanie rovnakých programov v rovnakej oblasti na rôznych frekvenciách je finančne neefektívne.

Možno teda skonštatovať, že prvý multiplex naplnil svoje poslanie a môže byť zrušený. Predpokladá sa, že uvoľnené frekvencie, ktoré patria výlučne do pásma nad 60. kanálom, budú ponúknuté v súlade s trendmi presadzovanými Európskou komisiou aj iným službám, najmä tým, ktoré zabezpečujú širokopásmový prístup k internetu (napr. služby LTE).

V súčasnom období sú už vypnuté všetky vysielače prvého multiplexu, okrem vysielačov Bratislava – Kamzík, Nové mesto nad Váhom – Veľká Javorina a Poprad – Kráľova hoľa, ktoré majú ukončiť svoju činnosť 15. júla 2011.

Jediným nedostatkom tohto vypínania je azda slabá informovanosť obyvateľstva, keďže v najsledovanejších médiách neprebehli o vypínaní prvého multiplexu žiadne informácie. Na obrazovkách TV prijímačov sa na vypínaných kanáloch objavilo len upozornenie, že diváci si majú spustiť automatické vyhľadávanie programov a preladiť svoje prijímače na iné kanály. Vzhľadom na obtiažnu manipuláciu s digitálnymi TV prijímačmi pre niektoré vrstvy obyvateľstva (napr. pre starších ľudí) a tiež vzhľadom na potrebu prelaďovania niektorých prijímačov v rámci hlavných staníc spoločných rozvodov STA, sa toto upozornenie javí ako neskoré a nedostatočné.
Změny ve vysílání ČT v červenci
Petr Janásek, 6. července 2011
Česká televize posiluje dostupnost svého digitálního zemského vysílání a ke 4. červenci 2011 spustila v Náchodě, v rámci druhé fáze své digitalizace, tedy dokrývání sítě 1, spustila již 62. digitální vysílač malého výkonu. Ten posiluje dostupnost digitálního zemského vysílání ČT – multiplexu veřejné služby se všemi čtyřmi programy České televize – v Náchodu, prozatím ve zkušebním provozu.

Signál DVB-T je šířen na 53. kanálu v horizontální polarizaci, a to ze stanoviště Vyhlídka. Zdrojem pro tento digitální dokrývač je digitální vysílač ČT velkého výkonu Trutnov – Černá Hora. Zkušební provoz by měl na digitálním převaděči ČT Náchod – Vyhlídka probíhat zhruba následující jeden až dva týdny. Během této doby nejsou vyloučené úpravy některých parametrů digitálního zemského vysílání. Česká televize proto doporučuje divákům v Náchodu, aby s případnými úpravami zejména systémů společných televizních antén (STA) počkali až do spuštění řádného provozu. O tomto kroku bude ČT samozřejmě informovat.

Po dosud největší vlně vypínání analogového zemského vysílání ČT, která proběhla 30. 6. 2011, Česká televize připravuje další etapu na 31. 7. 2011. K tomuto datu ukončí řádný provoz tři analogové vysílače ČT1 malého výkonu v okolí Špindlerova Mlýna na Trutnovsku.

V neděli 31. července 2011 se definitivně odmlčí analogové dokrývače ČT1 Špindlerův Mlýn – Labská (37. kanál), Špindlerův Mlýn – Medvědín (21. kanál) a Špindlerův Mlýn – Svatý Petr (39. kanál). Diváci snadno poznají, že přijímají signál, jehož vypnutí se blíží, podle piktogramu v podobě čtyř čtverečků a textové lišty s bližšími informacemi. Tyto grafické prvky jsou vložené do obrazu analogové Jedničky z Labské, Medvědína a Svatého Petra od 4. července 2011.
Druhý a verejnoprávny multiplex na Slovensku je dokončený!
Marián Felix, 6. července 2011
Ako sme už informovali, výstavba sietí druhého a verejnoprávneho multiplexu pozemskej digitálnej televízie na Slovensku je dokončená. Všetky hlavné vysielače DVB-T sú už v prevádzke. Výsledné pokrytie obyvateľstva signálom druhého multiplexu je viac ako 91 %, verejnoprávny multiplex môže prijímať vyše 95 % obyvateľov.

Poslednými vysielačmi, ktoré minulý týždeň skompletizovali obidva multiplexy boli Nové Mesto nad Váhom – Veľká Javorina (verejnoprávny multiplex), Čadca – Husárik, Stará Ľubovňa – Kolník a Bratislava – Kamzík (obidva multiplexy).

Vysielanie verejnoprávneho multiplexu z vysielača Nové Mesto nad Váhom – Veľká Javorina bolo spustené 28. júna 2011. Jeho parametre sú nasledovné:
Verejnoprávny multiplex: 57. kanál, vertikálna polarizácia, vyžiarený výkon 47,863 kW.

Vysielanie z vysielačov Čadca – Husárik a Stará Ľubovňa – Kolník bolo spustené o deň neskôr – 29. júna 2011. Zároveň bolo z nich ukončené vysielanie prvého (prechodového ) multiplexu.

Parametre vysielača Čadca – Husárik:
Druhý multiplex: 52. kanál, vertikálna polarizácia, vyžiarený výkon 7,946 kW.
Verejnoprávny multiplex: 32. kanál, vertikálna polarizácia, vyžiarený výkon 0,162 kW.

Parametre vysielača Stará Ľubovňa – Kolník:
Druhý multiplex: 55. kanál, vertikálna polarizácia, vyžiarený výkon 1 kW.

Verejnoprávny multiplex: 24. kanál, vertikálna polarizácia, vyžiarený výkon 1 kW.

A konečne vysielanie z vysielača Bratislava – Kamzík bolo spustené ako posledné dňa 30. júna 2011. Parametre tohto vysielača sú nasledovné:
Druhý multiplex: 56. kanál, vertikálna polarizácia, vyžiarený výkon 50 kW.
Verejnoprávny multiplex: 27. kanál, vertikálna polarizácia, vyžiarený výkon 50 kW.
DVB-T v plnej sile
Redakcia, 30. června 2011
Spoločnosť Towercom, a.s. prevádzkovateľ digitálneho terestriálneho vysielania na Slovensku, úspešne ukončila budovanie základných sietí vysielačov digitálneho terestriálneho komerčného a verejnoprávneho multiplexu DVB-T. Od včera je už k dispozícii takmer všetkým slovenským domácnostiam kompletná programová ponuka v digitálnej kvalite, s modernými funkciami, bez mesačných poplatkov a viazanosti, dostupná cez bežnú anténu.

Už 22. decembra 2009 bol po 3 mesiacoch výstavby spustený prvý digitálny terestriálny multiplex s pokrytím 80,3% obyvateľstva, ktorým sa začala éra pravidelného digitálneho terestriálneho vysielania. Prvý vysielač verejnoprávneho multiplexu bol spustený 11.6.2010 a prvý vysielač druhého – komerčného multiplexu 28.6.2010 a včera bola výstavba úspešne dokončená.

Týmto dňom dosiahlo pokrytie druhým multiplexom viac ako 91% obyvateľov a verejnoprávny multiplex pokrýva viac ako 95% obyvateľov. „Tento historický moment je porovnateľný so spustením analógového vysielania v novembri 1956. Som rád, že môžeme vysielateľom ako aj divákom odovzdať DVB-T v plnej sile. Slovensko sa právom dostalo medzi lídrov digitalizácie v stredoeurópskom regióne.“ hovorí Ing. Peter Valentovič, zástupca generálneho riaditeľa spoločnosti Towercom, a.s.

Včera o 11.00 hod. bolo spustené vysielanie druhého aj verejnoprávneho multiplexu z vysielača Bratislava – Kamzík a týmto okamihom bola základná sieť DVB-T vysielačov dobudovaná. V uplynulých dňoch prebiehala výmena anténového systému na tejto dominante Bratislavy, ktorá so svojou výškou 194 m tvorí jeden zo symbolov hlavného mesta. Nový anténový systém s vrcholom v nadmorskej výške 633 m zabezpečí pokrytie digitálnym signálom pre podstatnú časť západného Slovenska.

Zdroj: TZ Towercom
Na Veľkej Javorine a na Kráľovej holi pribudli ďalšie vysielače DVB-T
Marián Felix, 30. června 2011
Výstavba sietí druhého a verejnoprávneho multiplexu na Slovensku pomaly, ale isto finišuje. Koncom júna 2011 majú byť spustené posledné hlavné vysielače pozemskej digitálnej televízie DVB-T.

Od 24. júna je v prevádzke vysielač druhého multiplexu na Veľkej Javorine neďaleko Nového Mesta nad Váhom. Predpokladá sa, že verejnoprávny multiplex bude z tohto vysielača spustený v najbližších dňoch. Vysielanie prvého (prechodového) multiplexu bude z tohto vysielača ukončené do 15. júla.

Parametre vysielača Nové Mesto nad Váhom – Veľká Javorina:
Druhý multiplex: 56. kanál, vertikálna polarizácia, vyžiarený výkon 50,118 kW.

Pokrytie tohto vysielača pre druhý multiplex je uvedené na obr. č. 1.Obr. 1 – Pokrytie územia z vysielača Nové Mesto nad Váhom – Veľká Javorina (druhý multiplex, 56. kanál)


27. júna 2011 bol spustené vysielanie verejnoprávneho multiplexu z vysielača Poprad – Kráľová hoľa.

Parametre vysielača Poprad – Kráľová hoľa:
Verejnoprávny multiplex: 54. kanál, vertikálna polarizácia, vyžiarený výkon 5,073 kW.

Pokrytie tohto vysielača pre verejnoprávny multiplex je uvedené na obr. č. 2.Obr. 2 – Pokrytie územia z vysielača Poprad – Kráľová Hoľa (verejnoprávny multiplex, 54. kanál)


Poznámka: Na obrázkoch 1 a 2 sú záujmové oblasti pokrytia „A“ vyznačené svetlomodrou farbou. V rámci nich by mal byť príjem signálu bezproblémový. Okrajové oblasti pokrytia „B“ sú vyznačené tmavomodrou farbou. V nich príjem nie je garantovaný, môžu nastať jeho výpadky, prípadne vôbec nebude možný.
CS Link přechází na Irdeto
Petr Janásek, 30. června 2011
Společnost Media Vision s.r.o., provozovatel digitální satelitní televize CS Link, spustil podle plánu implementaci nového kódovacího systému Irdeto, vyvinutý nizozemskou společností Irdeto B.V. Irdeto nabízí lepší zabezpečení a mnoho nových funkcí pro zlepšení komunikace se zákazníkem. Oba systémy plánuje Media Vision, vlastník obou systémů, provozovat souběžně po dobu několika let, podle rozhovoru Paraboly.cz s ředitelem Media Vision, Daniela Kličky, odhadem 3 až 5 let. Po stejnou dobu budou fungovat i přístupové karty CryptoWorks.

Hlavním důvodem tohoto rozhodnutí bylo zlepšit úroveň zabezpečení současných funkcí i nových, které bude možné do budoucna spustit, především často diskutovaná funkce párování přístupových karet a satelitních přijímačů. Přechod od CryptoWoksu na Irdeto bude pozvolný a dobrovolný s pozitivní motivovací zákazníků pomocí akčních nabídek.

Karty Irdeto jsou kompatibilní pouze se satelitními přijímači/CI moduly certifikovanými pro systém Irdeto. V současnosti jsou s výrobci satelitní techniky rovněž vyvíjeny přijímače splňující řadu nadstandardních a náročných požadavků pro vylepšení příjmu TV programů CS Link. Tyto přijímače budou označeny značkou „CS Link Irdeto“. V souvislosti se zavedením systému Irdeto do provozu se uživatelé nemusí obávat nějakých turbulentních změn protože CS Link nepočítá v dohledné době se změnami v ceníku a poskytovaných balíčcích včetně nabídky samostatných programů.

Se spuštěním systému byl zahájen prodej nových karet Irdeto. Maloobchodní i velkoobchodní ceny karet jsou stejné jako původních CryptoWorks. Doporučená MOC časově neomezené karty je 1 999 Kč, roční karty 699 Kč. Pořízení druhé a případně další neomezené karty je cenově zvýhodněné - 1 590 Kč. Zákazníci CS Link, kteří vlastní karty CryptoWorks, si je budou moci již brzy vyměnit. Veškeré informace a konkrétní podmínky výměny představí Media Vision v nejbližší době.
Výluka vysílače Cukrák
Jan Burda, 29. června 2011
Výluka digitálního televizního vysílání z Cukráku potrvá od 6.00 do 15.00 hodin, kdy nebude aktuálně vysílat veřejnoprávní multiplex 1 České televize, multiplex 2 s programy televizí Nova, Prima a TV Barrandov a multiplex 3 s programem Prima Love. V době od 9.00 do 15.00 hodin dojde i k výluce VKV vysílače.

Rozhlasové vysílání bude přerušeno od 8.00 do 15.00 hodin na stanici Český rozhlas 2 – Praha (Dvojka) na frekvenci 100,7 MHz.

Při plánované výluce obou důležitých vysílačů bude provedena kontrola věží, anténních systémů, údržba energetiky a vysílací technologie.

Další zprávy: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287 > >|Diskusia pokrytie DVB-T v jednotlivých lokalitách
Recenzie prijímačov
Diskusia o DVB-T prijímačoch
Rádio VIVA vysiela v Stropkove a R. Sobote, pripravuje vysielač v Ružomberku
Rádio Jemné Melódie má štyri nové vysielače
Rádio Lumen spúšťa vysielač v Štúrove
Vedú RTVS zodpovední manažéri?
STV Trojka ukončí vysielanie 30. júna
Pozemské vysielanie | Satelitná televízia | Diskuzné fórum | Magazín | Televízny program | Česká verze