DigitálníTelevize.cz DigitálnaTelevízia.sk Energoportál.cz InteligentníDomácnost.cz TV program
Satelitní komplety     |     Televízie najlepšie ceny
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Miestne multiplexy DVB-T v B. Bystrici a v Holíči
Roman Vavro, 11. července 2012
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) povolil prevádzku zariadení pre digitálne terestriálne televízne vysielanie (DVB-T) určených na pokrytie lokalít Banská Bystrica a Holíč signálom miestneho multiplexu. Na vysielač Banská Bystrica - Sásová má povolenie spoločnosť Real Trading, s.r.o. Vysielač bude využívať K27 s výkonom ERP 10 W. Vysielač bude vo výške 466 m.n.m. a výška stredu anténneho systému bude 40 m. Povolenie nadobudlo právoplatnosť 11.7.2012 a je platné do 30.4.2013. Na vysielač Holíč má povolenie spoločnosť Holkatel, spol. s r.o. Vysielač bude využívať K48 s výkonom ERP 50 W. Vysielač bude vo výške 166 m.n.m. a výška stredu anténneho systému bude 46 m. Povolenie nadobudlo právoplatnosť 11.7.2012 a je platné do 31.5.2019. Vzhľadom na postupné zavádzanie DVB-T v rámci vysielacej siete 2. terestriálneho multiplexu na území frekvenčného vyhradenia Rimavská Sobota TÚ SR negarantuje nerušenú prevádzku miestneho multiplexu Banská Bystrica. Frekvencia K27 môže byť v lokalite Banská Bystrica používaná pre účely poskytovania miestneho multiplexu do doby spustenia DVB-T vysielača Poprad – Kráľova hoľa K27 do prevádzky. Prevádzku vysielača Poprad – Kráľova hoľa v súčasnosti nie je možné povoliť z dôvodu zamietavého stanoviska administrácie Maďarska k jeho prevádzke počas prechodného obdobia. Základné parametre vysielania: systém zdrojového kódovania MPEG-2, počet nosných 8k, resp. 2k u vysielača Holíč, modulácia 16-QAM, ochranný interval 1/32, kódový pomer 1/2. Vysielač Banská Bystrica - Sásová má povolenú vertikálnu polarizáciu a vysielač Holíč horizontálnu polarizáciu. Záujemca o frekvenciu pre miestny multiplex si, podobne ako pri analógovom rozhlasovom vysielaní, na vlastné náklady vyhľadá vhodnú frekvenciu. TÚ SR túto frekvenciu následne skoordinuje. Ak bude koordinácia úspešná, tak TÚ SR pridelí túto frekvenciu záujemcovi. TÚ SR prideľuje frekvencie pre miestne multiplexy na základe individuálne podanej žiadosti, t.j. bez výberového konania. V jednej lokalite môže požiadať o pridelenie frekvencií pre miestny multiplex viacero záujemcov.
TÚ SR povolil DVB-T vysielače pre 4. multiplex
Roman Vavro, 11. července 2012
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) vydal na základe žiadosti spoločnosti Towercom, a.s. 12 povolení na prevádzkovanie DVB-T vysielačov za účelom vysielania televíznej programovej služby a elektronického programového sprievodcu (EPG).

Povolené vysielače: Banská Bystrica - Laskomer K 40, Banská Štiavnica – Sitno K 31, Bardejov – Magura K 46, Bratislava – Kamzík K 39, Košice – Heringeš K 21, Lučenec – Blatný vrch K 32, Nitra – Zobor K 31, Nové Mesto nad Váhom – Veľká Javorina K 23, Poprad – Hranovnica K 39, Poprad – Kráľova Hoľa K 22, Ružomberok – Úložisko K 46 a Žilina – Zástranie K 39 budú súčasťou 4. multiplexu.

Vydaniu povolení predchádzalo výberové konanie. TÚ SR vydal povolenia koncom júna. Povolenia ešte nie sú právoplatné. Držiteľ povolení má možnosť podať voči rozhodnutiam rozklad. Platnosť povolení bude do 9.9.2029. TÚ SR na základe žiadosti spoločnosti Towercom, a.s. v povolení uviedol „systém zdrojového kódovania MPEG-2 v kombinácii MPEG-4“. Základné parametre vysielania: počet nosných 8k, modulácia 64-QAM, ochranný interval 1/4, kódový pomer 2/3, vertikálna polarizácia.
M77 a SES uzavřeli smlouvu na další transpondér
Petr Janásek, 9. července 2012
Podle tiskové zprávy Pram Consulting, společnost SES S.A. oznámila, že s M77, dceřinou společností lucemburského televizního operátora M7 Group, podepsala smlouvu na využití dalšího transpondéru.

Kapacita na pozici 23.5° východní délky bude využita pro Direct-to-Home (DTH) distribuci programové nabídky společnosti M77 pro Českou republiku a Slovensko. Na těchto trzích čítají obě DTH platformy M77, Skylink a CS Link, více než 2 miliony předplatitelů. V rámci satelitního systému ASTRA využívají M7 a M77 celkem 13 transpondérů: čtyři na pozici 19.2° východně a devět na 23.5° východně.

“Těší nás, že můžeme podpořit M7 a M77 v jejich úspěšné expanzi z domovských trhů v zemích Beneluxu do Rakouska a zemí střední a východní Evropy,” říká Ferdinand Kayser, obchodní ředitel společnosti SES. “Uzavřená dohoda potvrzuje, že dokážeme celoevropskému telekomunikačnímu hráči nabídnout skvělé podmínky pro rozvoj jeho podnikání. Těšíme se na dlouhou a plodnou spolupráci s tímto důležitým zákazníkem.”

Kees Färber, člen představenstva M77, uvádí: “Rozšíření o tuto kapacitu je dalším milníkem našeho růstu v regionu střední a východní Evropy. Umožní nám nabídnout lepší služby místním stanicím i našim zákazníkům. Také podtrhuje roli pozice ASTRA 23.5° východní délky jako nejvyužívanější orbitální pozice pro DTH vysílání na našich trzích.”

M7 a M77 zajišťují služby DTH pro více než tři a půl milionu domácností v Nizozemí, Belgii, Lucembursku, Rakousku, České republice a Slovensku, a to pod značkami CanalDigitaal, TV Vlaanderen, TéléSAT, AustriaSat, Skylink a CS Link.
NOVA Sport HD a Eurosport HD končí na kartách CryptoWorks
Petr Janásek, 3. července 2012
M77 Group S.A. informuje o ukončení vysílání placených sportovních programů NOVA Sport HD a Eurosport HD v systému CryptoWorks na kartách Skylink, ke kterému dojde v noci z 2. na 3. 7. 2012. Programy NOVA Sport HD a Eurosport HD budou odpojeny od kódovacího systému Skylink CryptoWorks (karty série 285…, 3436…, 1976…), přičemž toto odpojení je prvním krokem v avizovaném útlumu placené nabídky Skylink na kartách CryptoWorks.

Programy NOVA Sport HD a Eurosport HD budou dále dostupné již jen na kartách Irdeto a Irdeto ICE.

Uživatelům starých dekódovacích karet Skylink CryptoWorks, kteří mají programy Nova SPORT HD a Eurosport HD aktuálně předplaceny, byly v minulém týdnu zaslány nové dekódovací karty Irdeto ICE. Těmto zákazníkům doporučujeme registraci obdržených karet v co nejkratším termínu tak, aby příjem jejich předplacené programové nábídky zůstal zachován bez přerušení.
Povolený DVB-T vysielač pre miestny multiplex Banská Bystrica
Roman Vavro, 3. července 2012
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) vydal na základe žiadosti spoločnosti AVIS s.r.o. povolenie na prevádzkovanie DVB-T vysielača za účelom vysielania televíznej programovej služby. Povolený vysielač Trnava K 56 bude súčasťou miestneho multiplexu Banská Bystrica. Povolenie nadobudlo právoplatnosť 29.6.2012. Povolenie je platné do 30.6.2013.

TÚ SR na základe žiadosti spoločnosti AVIS s.r.o. v povolení uviedol „systém zdrojového kódovania MPEG-2 a MPEG-4“. Základné parametre vysielania: počet nosných 8k, modulácia 64-QAM (16-QAM), ochranný interval 1/4, kódový pomer 2/3 (3/4), vertikálna polarizácia, výška stredu anténneho systému nad terénom 35 m, maximálny výkon ERP v nulovej rovine 2 kW.
ČTÚ přešetřuje servisní poplatek Skylinku a CS Linku
Petr Janásek, 3. července 2012
Český telekomunikační úřad v součinnosti s dalšími orgány státní správy intenzívně šetří zavedení servisního poplatku u dosud bezplatného balíčku volných televizních programů, který nabízí satelitní televizní služby Skylink a CSlink. Na zavedení poplatku oznámeného provozovateli obou televizních služeb si přímo na Českém telekomunikačním úřadu denně stěžují desítky nespokojených uživatelů. Další nezanedbatelný počet stížnosti pak Českému telekomunikačnímu úřadu postupuje Česká obchodní inspekce. Podněty přicházejí i od spotřebitelských organizací.

Z přijatých stížností vyplývá, že uživatelé se cítí být oklamáni především tím, že provozovatelé obou satelitních televizních služeb od samého počátku deklarovali tuto nabídku jako bezplatnou. Tedy, že uživatel nebude muset, vyjma jednorázové investice do pořízení přijímacího zařízení a dekódovací karty, do budoucna platit za příjem balíčku volných televizních stanic včetně programů ČT žádné poplatky. Uživatelé se rovněž cítí klamáni i tím, že po oznámení zavedení servisního poplatku jsou služby Skylink a CSlink nadále inzerovány a v ceníku služeb uváděny jako bezplatné.

Uživatelé dále namítají, že ačkoliv mohou smlouvu na poskytování těchto služeb bez dalšího vypovědět, jejich investice do pořízeného vybavení bude v případě odstoupení od smlouvy zcela znehodnocena. Mnozí z nich pak rovněž upozorňují, že z důvodu digitalizace televizního vysílání a z jejich pohledu nedostatečného pokrytí území signálem DVB-T, je užívání služeb Skylink nebo CSlink jedinou možností, jak mohou sledovat volně šířené televizní programy, především programy České televize. V neposlední řadě uživatelé vytýkají poskytovatelům obou služeb i zneužití jejich dominantního postavení na trhu.

Aniž by ČTÚ chtěl jakkoli předjímat výsledky probíhajícího šetření a případný další postup, nelze pominout, že popsaný krok provozovatelů vzbuzuje podezření z porušení některých právních předpisů ČR, mimo jiné zákona na ochranu spotřebitele a zákona o elektronických komunikacích v části týkající se klamavých obchodních praktik.

Dosavadním šetřením ČTÚ bylo zjištěno, že stávající poskytovatelé služeb Skylink a CSlink, společnosti TradeTec, a.s. a Media Vision s.r.o. podaly v únoru letošního roku návrh na uskutečnění přeshraniční fúze se společností M77 Group S.A. se sídlem v Lucembursku. Tato společnost pak ode dne 15. června 2012 nabízí na území České republiky služby Skylink a CSlink svým jménem a smlouvy sjednané po tomto datu jsou již uzavřeny s touto společností. Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční právnickou osobu, která na rozdíl od fúzovaných společností není zapsána v obchodním rejstříku České republiky ani nemá v České republice zřízenou organizační složku a oznámeno podnikání v oblasti služeb elektronických komunikací, ČTÚ si v dané věci, kromě jiného, vyžádá součinnost příslušných orgánů Evropské komise.

O svých dalších zjištěních a případných přijatých opatřeních ohledně citlivé záležitosti o kterou se zajímá velký počet televizních diváků bude ČTÚ veřejnost průběžně informovat.
Televízia Slovak Sport.TV spustila svoje vysielanie z družice Astra 3B
Marián Felix, 29. června 2012
Od 26. júna 2012 bolo prostredníctvom družice Astra 3B spustené skúšobné vysielanie novej slovenskej športovej televízie Slovak Sport.TV. Tento nový kanál má ambíciu nahradiť bývalý verejnoprávny okruh STV 3 (Trojka).

Program Slovak Sport.TV je možné naladiť na pozícii 23,5° východne, teda tam, kde vysielajú najpopulárnejšie platformy ponúkajúce české a slovenské televízie – Skylink a CS Link. Do 1. júla bude program prístupný voľne, teda bez kódovania (FTA), po tomto termíne bude prístupný prostredníctvom kariet Skylink pre všetkých zákazníkov tejto platformy. Stanica zatiaľ nevysiela EPG ani teletext. Súčasné parametre príjmu sú nasledovné:

Satelit: Astra 3B (23,5 východne),
Frekvencia: 12 109 MHz
Polarizácia: horizontálna
Symbolová rýchlosť: 27500
Kódový pomer FEC: 3/4
Norma: DVB-S2
Modulácia: 8PSK
Kódovanie: žiadne (FTA)
Rozlíšenie obrazu: štandardné SD (720 x 576)

Okrem toho televízia Slovak Sport.TV prostredníctvom sociálnej siete informovala, že od 1. júla 2012 bude dostupná aj v rámci ponúk ďalších operátorov (Magio, Orange, Satro a Antik). Od dnes je prístupné na portáli sesterskej televízie CE TV aj online vysielanie, ktoré má byť o pár dní dostupné zo stránky www.slovaksport.tv.

Televízia Slovak Sport.TV pripravuje vo svojom programe množstvo športových prenosov, pričom preferovať bude výhradne slovenský šport. Získala práva napr. na prípravné zápasy hokejového mužstva HC Slovan Bratislava pred jeho vstupom do ruskej KHL, na cyklistické majstrovstvá Českej a Slovenskej republiky, či na česko-slovenskú superligu v plážovom futbale. Vysielanie Slovak Sport.TV má byť dostupné aj v Českej republike, nakoľko televízia mieni nakupovať práva aj pre túto krajinu.
Sdružení pro měření sledovanosti
Petr Janásek, 29. června 2012
TV Nova a mediální agentura Médea uspořádaly ustavující valnou hromadu Sdružení pro měření sledovanosti (SPMS) a dohodly se na vypsání výběrového řízení na realizátora měření sledovanosti televize metodou TV metrů (PEM). SPMS očekává, že se ho zúčastní všichni významní dodavatelé v oblasti zajišťování projektů PEM.

Sdružení pro měření sledovanosti vzniklo jako platforma otevřená všem hráčům na trhu televizní reklamy, včetně televizních médií, mediálních agentur a zadavatelů televizní reklamy. SPMS klade důraz na princip transparentnosti, otevřenosti a kredibility. Do sedmičlenného představenstva SPMS byli jmenováni mimo jiné i generální ředitel TV Nova Jan Andruško a generální ředitel Médea Group Jaromír Soukup.

„Očekáváme, že se z nového sdružení postupem času stane reprezentativní platforma všech významných hráčů na televizním trhu, kteří se budou podílet na zajištění a kontrole kredibilního a zcela transparentního měření televizní sledovanosti v ČR,“ řekl generální ředitel TV Nova Jan Andruško.

„Transparentní měření sledovanosti je klíčovou podmínkou kvalitního plánovaní mediálních kampaní. Proto jsme se rozhodli postavit po boku lídra televizního trhu a pomoci založit SPMS,“ řekl generální ředitel Médea Group Jaromír Soukup.

V průběhu valné hromady SPMS bylo odsouhlaseno vypsání výběrového řízení na realizátora měření sledovanosti televize metodou TV metrů, které proběhne v souladu s uznávanými mezinárodními standardy.

Další zprávy: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287 > >|Diskusia pokrytie DVB-T v jednotlivých lokalitách
Recenzie prijímačov
Diskusia o DVB-T prijímačoch
Rádio VIVA vysiela v Stropkove a R. Sobote, pripravuje vysielač v Ružomberku
Rádio Jemné Melódie má štyri nové vysielače
Rádio Lumen spúšťa vysielač v Štúrove
Vedú RTVS zodpovední manažéri?
STV Trojka ukončí vysielanie 30. júna
Pozemské vysielanie | Satelitná televízia | Diskuzné fórum | Magazín | Televízny program | Česká verze