Zpět | Úvodní stránka  
Stránka pro tisk

Pozemské digitálne televízne vysielanie (DVB-T)Čo je pozemské digitálne vysielanie?  

Pozemské digitálne televízne vysielanie je nový systém prenosu televízneho signálu, ktorý postupne nahradí súčasné analógové televízne vysielanie. Na Slovensku, podobne ako v celej Európe, Afrike, veľkej časti Ázie a niektorých iných krajinách sveta, sa bude na toto vysielanie využívať systém, označovaný skratkou DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial), ktorý bol vyvinutý v Európe. >>

Digitálne vysielacie siete (multiplexy) na Slovensku

Digitálna televízia ešte nie je dostupná na celom území Slovenska. Pokrytie sa bude postupne rozširovať. Prezrite si mapy pokrytie a v diskusnom fóre nájdete skúsenosti s pokrytím jednotlivých lokalít. U predajcov DVB-T techniky si môžete zapožičať digitálny prijímač na vyskúšanie dostupnosti signálu.  >>

Ako prijímať pozemské digitálne vysielanie (DVB-T)?

Je mnoho spôsobov, ako sledovať vysielanie DVB-T. Pri voľbe prijímača si najprv treba zodpovedať na otázku, kde budete vysielanie sledovať, prípadne aké technické prostriedky ste na príjem televízneho vysielania používali doteraz. Podľa toho si treba zvoliť zodpovedajúci druh digitálneho prijímača. 

> Set-top box pre pozemský príjem
> Televízor s integrovaným digitálnym dielom (IDTV)
> PC moduly
> Schémy zapojenia prijímača
> Antény
> Spoločné televízne antény (STA) a televízne rozvody 
> Chyby obrazu

Technológia digitálneho vysielania

Vysielanie DVB-T používa výrazne odlišný spôsob prenosu obrazu a zvuku k divákovi ako doteraz. Jednotlivé zložky vysielania sú prenášané v digitálnej podobe. Televízny obraz a jeho zvukový doprovod je zdigitalizovaný a spolu s pridruženými dátovými službami (teletext, VPS, WSS, EPG, ...) je prenášaný spoločným dátovým kanálom v podobe tzv. multiplexu.   >>

 Zpět | Úvodní stránka
(c) owp media s.r.o. 1999 - 2018